więcej


Zielona gospodarka

Analiza rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 we wrześniu 2010 (10266)

2010-10-18

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Wrzesień 2010 roku, miesiąc po sierpniowych dynamicznych wzrostach cen uprawnień, odnotował wyraźny ruch korekcyjny. Po sierpniowym maksimum w którym cena doszła do 15,80 €/EUA, rozpoczął się ruch korekcyjny, którego minimum nastąpiło w dniach 15-17 września. Minimum było niższe od szczytu o ok. 6 % i unormowało się na poziomie 14,76 €/EUA.
Korekta miała głębokość 38,2% całego sierpniowego ruchu wzrostowego. W przeciągu miesiąca obserwowaliśmy również kontynuację zawężania się spreadu pomiędzy cenami EUAs i CERs – w najniższym punkcie miesiąca wyniósł on 1,30 €/uprawnienie. Taka sytuacja może sugerować prowzrostowe nastawienie uczestników rynku, poza tym dynamiczne zmiany spreadu mogą być także spowodowane zachowaniem Komisji Europejskiej.

Projekty w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju

Do spadku cen z pewnością przyczyniły się również: aukcja w Wielkiej Brytanii, sprzedaż CER przez Bank Światowy, a także aukcja sprzedaży ERU, przeprowadzona na BlueNext. Istotnym czynnikiem okazały się kolejne dodatkowe weryfikacje 10 projektów CDM i JI, mające na celu ustalenie, czy liczba przyznanych na ich podstawie uprawnień jest zgodna z wynikającą z nich faktyczną redukcją emisji. Panel klimatyczny prowadzi dochodzenie w sprawie tych dziesięciu wniosków w ramach 8 projektów HFC-23. W efekcie zwiększyło się ryzyko dla potencjalnych inwestorów, którzy nie mogą być do końca pewni uzyskania CERs z niektórych projektów. Mniej liberalne podejście do mechanizmów protokołu rynek odbiera jako jego uszczelnienie, zarazem – działanie wpływające na jego ukierunkowany rozwój. Czynnikami prowzrostowymi okazały się informacje o wynikach zarówno aukcj, jak i ceny, po jakiej zostały sprzedane uprawnienia przez Bank Światowy.

Apelacja Łotwy – wzrost cen uprawnień

W ostatnich dniach września została również rozpatrzona apelacja złożona przez Łotwę do Sądu Pierwszej Instancji. Łotwa zauważyła, że dokonana przez Komisję interpretacja dyrektywy 2003/87/WE ograniczyła w sposób istotny jej suwerenne prawa w dziedzinie energetyki. Łotwa zauważyła, że taka interpretacja ogranicza możliwości wyboru zasobów energetycznych i sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną. Łotwa zwróciła uwagę również na to, że Komisja naruszyła zasadę niedyskryminacji poprzez zastosowane metody i sposoby obliczania ilości przyznanych wielkości uprawnień. Po decyzji sądu cena uprawnień wzrosła o prawie 3%.

Aukcje w Wielkiej Brytanii

Na szóstej w tym roku aukcji Wielka Brytania sprzedała 4,4 mln EUAs po cenie 15,58 €/EUA. Aukcja trwała dwie godziny. Złożono na niej ponad 29,8 mln ofert kupna – ilość ta była 7-krotnie wyższa niż oferowany wolumen uprawnień. Cena uprawnień EUA na giełdzie BlueNext kształtowała się w tym czasie na poziomie 15,66 €/EUA. Wielka Brytania co miesiąc organizuje aukcję, na której sprzedaje się około 4,4 mln EUAs. Założeniem jest sprzedaż 7% łącznego limitu uprawnień, czyli EUAs w liczbie 86 mln.

Jednostki CER w Banku Światowym

Bank Światowy sprzedał we wrześniu 500 tys. jednostek CER. Nasuwa się w związku z tym oczywiste dla tego rynku pytanie – czy Bank Światowy ogranicza ilość jednostek CER w portfelu, czy też potrzebuje pieniędzy na działalność i nowe formy aktywności. W pierwszych dniach września ilość wydanych jednostek CER znacznie się zmniejszyła – w dniach od 6 do 10 września liczba ta wynosiła zaledwie 605 tys. jednostek. Taka zmiana jest dość znacząca, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że w tygodniu poprzedzającym liczba ta była prawie dwa razy większa – wydanych zostało 1,2 mln CERs. Cała dotychczasowa ilość wydanych jednostek CER wynosi 432 mln. Bank Światowy do 10 września sprzedał jednostki za 124 mln dolarów (przy dzisiejszej cenie jest to ok. 6,3 mln CERs). Przygotowania do sprzedaży takiej ilości jednostek mogły być powodem rekordowo niskiego spreadu pomiędzy cenami EUA i CER. Tym bardziej, że po przeprowadzeniu zarówno sprzedaży, jak i aukcji ERU, spread ten się gwałtownie rozszerzył.

Rokowania na przyszłość

Giełda BlueNext przeprowadziła drugą już aukcję na sprzedaż jednostek ERU. Podczas aukcji sprzedanych zostało 250 tys. jednostek ERU po cenie 13,15 €/uprawnienie.

Cena jednostek CER w momencie zamknięcia aukcji kształtowała się na poziomie 13,23 €/uprawnienie. Popyt i zainteresowanie aukcją było bardzo wysokie. Zgłoszone oferty kupna przekraczały 1 mln jednostek, czyli ponad 4-krotnie przekroczyły dostępny wolumen.

Pozytywnym i prowzrostowym sygnałem na rynku jest bardzo mały spread między ceną CER i EUA. Duże zainteresowanie i bardzo wysoka cena jednostek na przeprowadzonych aukcjach jasno pokazuje, że cena uprawnień jednostek protokołu Kioto będzie rosła.

1. Kształtowanie się cen jednostek uprawnień do emisji w okresie sierpień – wrzesień 2010. 
Źródło: Reuters.

2. Kształtowanie się cen jednostek uprawnień do emisji w okresie sierpień 2009 – wrzesień 2010.
Źródło: Reuters.

Paweł Jankowski
Trader
Consus S.A.
www.consus.eu

fot. www.sxc.hu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej