więcej


Zielona gospodarka

Analiza rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 w listopadzie 2010 roku (10233)

2010-12-20

Drukuj
Przedostatni miesiąc roku 2010 był miesiącem, w którym rozpoczęła się długo wyczekiwana konferencja klimatyczna ONZ w meksykańskim mieście Cancún. Rozpoczął się bardzo pesymistycznie, bo aż 2% spadkiem cen uprawnień. Dynamicznym spadkom cen towarzyszyły równie dynamiczne wzrosty, co przerodziło się w bardzo dużą zmienność na rynku uprawnień w tym okresie. 
Najtaniej uprawnienia zostały kupione 9 listopada – w cenie 14,12 EUR/EUA, najdrożej natomiast były sprzedawane 25 listopada – w cenie 15,30 EUR/EUA. Średnia dzienna zmienność cen wyniosła 0,20 EUR/EUA czyli 1,4% średniej ceny. Powodem spadku było z pewnością dostarczenie 4,4 mln uprawnień, co stało się 4 listopada za sprawą aukcji organizowanej przez Wielką Brytanię. Po aukcjach przeprowadzanych w tym kraju zawsze mamy do czynienia z wyraźnym spadkiem cen. Podczas trwającej dwie godziny aukcji (od 9:00 do 11:00 czasu środkowoeuropejskiego) złożono 25,7 mln ofert kupna, które prawie sześciokrotnie pokryły oferowany wolumen uprawnień.

Aukcje w Austrii i Holandii

W listopadzie aukcje były organizowane jeszcze dwukrotnie – 8 listopada przez Austrię i 18 listopada przez Holandię. 200,000 EUA zostało sprzedanych w 21 transakcjach po cenie 14,30 €. Podczas aukcji złożono 52 oferty kupna o łącznym wolumenie 1,312,500 EUA.

Holenderski rząd sprzedał 2 mln uprawnień do emisji CO2 (EUA) po cenie 14,83 € w 29 transakcjach. Podczas aukcji złożono 50 ofert kupna o łącznym wolumenie 4,1 mln uprawnień. Holenderski rząd sprzedał już w tym roku na dwóch aukcjach 4 mln uprawnień. Poprzednia aukcja, która odbyła się w dniu 27 października, zamknęła się ceną 14,90 €.

Regulacje Komisji Europejskiej – nacisk na centralizację


12 listopada Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie KU 1031/2010 w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/we Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydział emisji i gazów cieplarnianych we Wspólnocie. W wyjaśnieniu do rozporządzenia KE kładzie nacisk na centralnie organizowane aukcje. Trudno jest przewidzieć, jaki to będzie miało wpływ na rynek. Doświadczenie z wcześniej przeprowadzanych aukcji w Wielkiej Brytanii pokazuje, że możemy obserwować dynamiczne zmiany cen oraz zwiększenie odchylenia standardowego, a to może oznaczać wzrost ryzyka. W Polskiej legislacji również ukazała się nowość – 8 listopada do społecznych konsultacji trafił projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dla weryfikatorów raportów emisji CO2. Nie miało to żadnego znaczenia dla cen, można jednak było zauważyć, że rynek dojrzewa. Pojawia się w jego obrębie coraz więcej regulacji, a kluczowe kwestie związane z weryfikacją są coraz dokładniej kontrolowane.

Szwajcaria na rynku carbon

Dużo ważniejsza jest podjęta przez KE współpraca z Szwajcarią. Kraj ten nie jest członkiem europejskiego systemu gospodarczego, tak więc przyłączenie go do wspólnego systemu oznacza otwarcie Unii na kraje trzecie. Szwajcaria, jako potentat bankowy i finansowy, może znacznie przyczynić się do zwiększenie płynności rynku carbon, a w szczególności instrumentów pochodnych. Rynek szwajcarski może być również źródłem lepszych i ciekawszych narzędzi finansowych, które będą mogły być efektywniej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa.

Jednostki CER w akcji


Miesiąc zaczął się spadkami, spowodowanymi w dużej mierze organizowanymi aukcjami i dużą podażą uprawnień przed końcem roku. Mimo sporej ilości ofert sprzedaży nie zaobserwowaliśmy jednak zwiększonej aktywności strony popytowej. Dodatkowo, w związku z niepewną przyszłością jednostek CER i ERU po roku 2012, mamy do czynienie ze zwiększającą się ich podażą. W pierwszych dwóch tygodniach listopada projekty CDM wygenerowały 3,6 mln CER. Dla porównania – w październiku wydano 10,2 mln jednostek CER, w sierpniu 8,7 mln, w lipcu, 2,5 mln w czerwcu 3,4 mln, w maju ponad 10,2 mln jednostek CER. Zwiększająca się podaż CER doprowadziła do wzrostu różnicy pomiędzy ceną EUA i CER, co daje szanse na dokonanie wymiany EUA na CER oraz rozliczenie pewnej ilości emisji za pomocą tańszych CER. Spread, czyli różnica cen, osiągnął poziom 3,2 EUR/uprawnienie, co stanowi wartość najwyższą od 2 lat. W drugim okresie rozliczeniowym największa różnica między cenami, jaka wystąpiła, to 5,03 EUR/uprawnienie.

W ostatnim tygodniu listopada rozpoczęła się długo wyczekiwana przez uczestników światowego rynku carbon konferencja klimatyczna w Cancún. Państwa i przedsiębiorstwa nie liczą jednak na podjęcie przełomowych decyzji na konferencji. W świetle wygasającego w 2012 roku protokołu z Kioto szybko podejmowane decyzje nie przyniosą nam większego „Meksyku”, niż jest do tej pory.

Paweł Jankowski
Trader
Consus S.A.
www.consus.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej