więcej


Zielona gospodarka

„Zielona Księga” Narodowego Programu Redukcji Emisji już dostępna (9225)

2010-10-21

Drukuj
18 października Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji opublikowała "Zieloną Księgę" - obszerny dokument, będący efektem pracy 17 Grup Roboczych Rady i analizujący bariery legislacyjne, organizacyjne oraz finansowe Narodowego Programu Redukcji Emisji, a także identyfikujący zadania jakie trzeba zrealizować w jego ramach.
W słowie wstępnym autorstwa Profesora Jerzego Buzka, Przewodniczącego Rady czytamy m.in.:

Niniejszy dokument jest efektem pracy największego dotychczas w historii – zarówno pod względem osobowym, jak i kompetencyjnym – społecznego zespołu doradczego powołanego przez organy administracji rządowej, jakim jest Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji (…)

Jest to kompendium wiedzy z zakresu obszarów bezpośrednio oraz pośrednio związanych z oddziaływaniem na polska gospodarkę powszechnie obowiązujących postanowień Pakietu Klimatyczno-Energetycznego przyjętego w ramach Unii Europejskiej w 2009 r.(…) Jest to dokument o charakterze roboczym, źródłowym. Faktyczny wkład wniosło do niego kilkudziesięciu autorów, kolejnych kilkudziesięciu przedstawiło swoje uwagi i uzupełnienia. Ten system pracy spowodował, że Zielona Księga zawiera wiele punktów widzenia (…) stając się przestrzenną diagnozą, opisującą bariery rozwoju polskiego sektora infrastruktury (…) Zapewniam, że warto się z nią zapoznać”.

"Zielona Księga Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych" dostępna jest pod adresem:
www.rada-npre.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=38&Itemid=

źródło: Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji
www.rada-npre.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej