więcej


Zielona gospodarka

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów - II nabór wniosków w trybie konkursowym (10302)

2010-08-17

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór wniosków w trybie konkursowym dla Programu priorytetowego 6.2 "Ochrona i zrównoważony rozwój lasów".
W ramach II naboru wniosków dla programu priorytetowego 6.2 "Ochronai zrównoważony rozwój lasów", wnioski o dofinasowanie przedsięwzięć będą przyjmowane w terminie od 20.09.2010 r. do 01.10.2010 r.

Alokacja środków w ramach naboru wynosi: 20 000 tys. zł.

Zakres naboru dotyczy środka nr N 441/2007 Pomoc dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19 marca 2008 r.

Nabór obejmie następujące rodzaje przedsięwzięć:
  1. Zalesianie gruntów porolnych i nieużytków,
  2. Przebudowa drzewostanów pozostających pod wpływem emisji przemysłowych i na terenach poklęskowych (w tym odtworzenie lasu na pożarzyskach i innych terenach poklęskowych),
  3. Przeciwdziałanie i ochrona ekosystemów leśnych przed szkodami powodowanymi przez czynniki biotyczne i abiotyczne,
  4. Rozwój bazy szkółkarskiej i przechowalniczej na potrzeby renaturalizacji (przebudowy) ekosystemów leśnych i zalesień.
Treść programu priorytetowego oraz Regulamin konkursu i formularze wniosków dostepne są pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-przyrody/ochrona-i-zrownowazony-rozwoj-lasow/

źródło: NFOŚiGW, fot. www.sxc.hu
www.nfosigw.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej