więcej


Zielona gospodarka

„Niedostateczny” dla Polski za brak działań na rzecz ochrony klimatu (10242)

2010-11-25

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Nowy raport, zaprezentowany 23 listopada przez WWF i Ecofys wskazuje, że państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą potroić wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jeśli chcą zrealizować, przyjęty na 2050 rok, cel redukcji emisji o 80-95%. Polska jest w grupie krajów, które radzą sobie z tym najgorzej – w siedmiostopniowej skali ocen państw od A do G zakwalifikowaliśmy się do wstydliwej kategorii F.  
Raport pt. Climate Policy Tracker to pierwszy przegląd bieżących działań na rzecz realizacji przyjętego przez Unię celu redukcji emisji odpowiedzialnych za zmiany klimatu gazów cieplarnianych o około 80-95% do 2050 roku. Przeanalizowano w nim wszystkie sektory gospodarek państw członkowskich. Raport wskazuje obszary wymagające większej uwagi oraz te, w których działania są najbardziej efektywne. Wyróżnia także najlepsze praktyki w dziedzinie redukcji gazów cieplarnianych. Niestety ogólne wyniki zarówno poszczególnych krajów, jak i Unii jako całości, wskazują, że działania na rzecz ochrony klimatu muszą być znacznie bardziej zdecydowane.

Największy postęp udało się osiągnąć we wspieraniu odnawialnych źródeł energii, daleko w tyle pozostaje natomiast poprawa efektywności energetycznej transportu i przemysłu. Niestety aż ośmiu państwom członkowskim, w tym Polsce, przyznano notę F w skali od A do G. Polska zawdzięcza to przede wszystkim temu, że według raportu ani wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ani efektywność energetyczna nie jest objęta skutecznymi programami wsparcia.

Z systemu „zielonych certyfikatów”, który ma wspierać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, praktycznie nie mogą korzystać mali i średni przedsiębiorcy. Wyklucza on też opłacalność niektórych zielonych technologii, na przykład pomp ciepła – mówi Wojciech Stępniewski, kierownik projektu Klimat i energia w WWF.

Z kolei prace nad ustawą o efektywności energetycznej wloką już od 3 lat, a w Sejmie jest już siedemnasty projekt tego dokumentu. Ostatnio z ustawy usunięto zapis o wzorcowej roli sektora publicznego, który powinien poprawiać efektywność energetyczną o 1% rocznie. Jak nakłonić polskich przedsiębiorców do energooszczędnych inwestycji, w sytuacji gdy administracja publiczna nie daje dobrego przykładu chociażby przez tzw. „zielone zamówienia”? – pyta Stępniewski.

Raport wskazuje, że również w sektorze transportu Polska nie wspiera rozwiązań, które pozwoliłyby nam ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. Brakuje na przykład planów wspierania zakupu hybrydowych i elektrycznych pojazdów przez przedsiębiorców, chociażby w postaci wprowadzonych w wielu krajach ulg podatkowych na te samochody. W Polsce paradoksalnie można natomiast odliczyć podatek VAT przy zakupie samochodu, który pochłania dużo paliwa. Planowane inwestycje w transport publiczny są zbyt małe, by stworzyć wygodną, niskowęglową alternatywę.

Wyniki raportu mają formę zachęty – gdyby państwa członkowskie poszły za przykładem najwyżej ocenionych w poszczególnych obszarach krajów, mogłyby osiągnąć dwie trzecie wymaganych efektów – podwajając obecną średnią. Oznacza to, że możliwości istnieją, a jedynie nie są odpowiednio wykorzystane.

Tworząc naszą politykę klimatyczno-energetyczną, powinniśmy wzorować się na dobrych praktykach z innych krajów. Raport zawiera ogromny zasób takiej wiedzy. Mamy nadzieję, że wykorzystają to nasi rządzący. Oszczędzając energię, będziemy mniej uzależnieni od jej zewnętrznych źródeł. Jest to najlepszy sposób na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pozwoliłoby nam to także poprawić konkurencyjność naszych przedsiębiorstw, a dzięki zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji - podnieść jakość życia Polaków – dodaje Stępniewski.
 
***

Climate Policy Tracker for the EU powstał na bazie publicznie dostępnych informacji. To dokument roboczy, który będzie okresowo aktualizowany. Raport jest dostępny na stronie www.climatepolicytracker.eu. Wersja polska zawiera streszczenie raportu oraz rozdział dotyczący Polski. 

źródło: WWF
www.wwf.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej