więcej


Zielona gospodarka

67 tysięcy kolektorów słonecznych dzięki dopłatom w Polsce (18480)

2015-04-30

Drukuj
galeria

W latach 2010-2014 dzięki dopłatom do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych powstało w Polsce 67 tysięcy takich instalacji. Program NFOŚiGW przyczynił się do rozwoju branży OZE i wzrostu zatrudnienia.

Zakończony niedawno program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cieszył się największą popularnością w województwach: śląskim, małopolskim i mazowieckim – łącznie zrealizowano tam ponad 40% inwestycji. Ponad 5 tysięcy kolektorów z dopłatą zainstalowano także w woj. podkarpackim i lubelskim. Najmniejsze zainteresowanie dopłatami odnotowano w woj. lubuskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim (łącznie zrealizowano tam zaledwie ok. 6% inwestycji).

Dzięki programowi udało się emisji od roku 2015 o ponad 75 tys. ton CO2 rocznie. Zrealizowano ponad 67 tys. inwestycji.

Wg danych Instytutu Energetyki Odnawialnej program wywołał impuls na rynku kolektorów słonecznych. Przyczynił się do znacznego wzrostu sprzedaży kolektorów w Polsce, przyśpieszonego rozwoju branży i wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu popularności tego źródła energii. Polska awansowała w rankingu sprzedaży w Europie z 9. miejsca w 2009 r. na 3. w 2012 r.

Ukierunkowanie pomocy na odbiorców indywidualnych spowodowało bardzo duże zainteresowanie programem i pozytywny odbiór ze strony mediów, producentów, instalatorów kolektorów oraz beneficjentów.

Istotnym efektem dla gospodarki wywołanym przez program Narodowego Funduszu był wzrost zatrudnienia w branży kolektorów słonecznych w Polsce (nowe zakłady produkujące kolektory, nowe małe firmy instalujące kolektory). Cztery firmy tej branży stały się laureatami projektu GreenEvo, przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska, mającego na celu promocję polskich technologii środowiskowych, także na rynkach międzynarodowych.

Główne efekty programu dopłat do kolektorów:
• wypłata (wykorzystanie) środków przewidzianych w budżecie programu w kwocie 449 567 912,28 zł (z 450 mln zł) – 99,90% wykorzystania;
• efekt ekologiczny z kolektorów zainstalowanych w latach 2010-2014: ograniczenie emisji 75 100,30 ton CO2/rok (115% miernika planowanego w budżecie 65 055 ton CO2/rok);
• szacowana powierzchnia całkowita zainstalowanych kolektorów – 483 894 m2 kolektorów (planowane 420 tys. m2);
• zrealizowano 67 363 instalacji (zakładano 60 tys.- 67 tys.);
• średni koszt jednostkowy zainstalowania kolektorów 2 228 zł;
• średni koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł 14,8 tys. zł, a średnia kwota dotacji – 6,7 tys. zł.

Źródło: NFOŚiGW


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej