więcej


Zielona gospodarka

10 priorytetów zero waste dla Europy (21146)

2020-01-29

Drukuj
galeria

W krajach Unii Europejskiej prawie 90% zasobów materialnych wykorzystuje się tylko raz. Aby przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ), należy zdecydowanie zredukować ogólne zużycie zasobów naturalnych w UE. Kluczowe jest także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przy równoczesnym poszanowaniu ograniczeń planety i dążeniu do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W tym celu, koalicja Prevent Waste, skupiająca europejskie organizacje pozarządowe wzywa do ulepszenia i wdrożenia europejskiej polityki dotyczącej zapobiegania wytwarzania odpadów oraz projektowania produktów. Wszystkie nowe wnioski legislacyjne i strategie, jak i wdrażanie tych już istniejących, muszą być zgodne z unijną hierarchią postępowania z odpadami, czyli stawiać na pierwszym miejscu zapobieganie. Zmniejszenie wydobycia zasobów naturalnych, projektowanie produktów w obiegu zamkniętym, zachęcanie do zapobiegania wytwarzania odpadów – te działania zmniejszają emisję gazów cieplarnianych i przyczyniają się do osiągnięcia celu dekarbonizacji.

Kolejny Plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym Komisji Europejskiej razem z szerokim Europejskim Zielonym Nowym Ładem (Green New Deal) powinny zawierać ambitne środki, umożliwiające zapobieganie produkcji odpadów w całym cyklu życia produktu, we wszystkich branżach, w tym spożywczej, budowlanej, branży opakowań, transportowej, elektronicznej oraz w branży produkcji baterii i materiałów tekstylnych

Wzywamy Instytucje Europejskie i rządy krajów członkowskich do zastosowania dziesięciu priorytetów opisanych poniżej:

1. USTALIĆ AMBITNE I WIĄŻĄCE CELE DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA WYTWARZANIA ODPADÓW I POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA

2. USTANOWIĆ OBOWIĄZKOWE CELE ZAPOBIEGANIA MARNOWANIU ŻYWNOŚCI NA POZIOMIE 50% DO 2030 R.

3. OKREŚLIĆ OGÓLNE WYMOGI PROJEKTOWANIA ZGODNEGO Z GOZ DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW

4. ZAPEWNIĆ CZYSTY, BEZPIECZNY I NIETOKSYCZNY OBIEG MATERIAŁÓW

5. STWORZYĆ SKUTECZNE ZACHĘTY GOSPODARCZE DO PROJEKTOWANIA ZASOBO-OSZCZĘDNYCH STRATEGII

6. UZNAĆ ZA PRIORYTET ZAPOBIEGANIE PRODUKCJI ODPADÓW W RAMACH ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA (ROP)

7. WSPIERAĆ KORZYSTANIE Z OPAKOWAŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

8. NADZOROWAĆ I OGRANICZAĆ GLOBALNY EKSPORT ODPADÓW

9. STWORZYĆ ODPOWIEDNIE RAMY PRAWNE DLA RECYKLINGU CHEMICZNEGO

10. WYCOFAĆ SIĘ ZE SPALANIA ODPADÓW

 

Pełny tekst apelu, podpisanego m.in. przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, znajdziesz pod linkami.

http://zero-waste.pl/2020/01/27/10-priorytetow/

Zero_waste_10_priorytetow_002.pdf

Źródło: European Environmental Bureau


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej