więcej


Zapraszamy na panel dyskusyjny „Jak uwolnić potencjał tkwiący w efektywności energetycznej?” w ramach XXVI Forum Ekonomicznego (19725)

2016-08-30

Drukuj
galeria

Zapraszamy na panel dyskusyjny „Jak uwolnić potencjał tkwiący w efektywności energetycznej?” w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy (6-8 września). Debatę poprowadzi dr Andrzej Kassenberg, współzałożyciel i wieloletni prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Na budynki przypada około 40% światowego zużycia energii i jedna trzecia światowej emisji gazów cieplarnianych. Poza tym są one największym miejskim źródłem emisji zanieczyszczeń. Jako newralgiczny element infrastruktury wymagają zatem pilnych działań zaradczych. Inwestycje w sferze efektywności energetycznej przyczyniają się do oszczędzania energii i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, co wiąże się z takimi korzyściami jak mniejsze zanieczyszczenie atmosfery, przezwyciężanie ubóstwa energetycznego i większe bezpieczeństwo energetyczne, a ponadto stymulują wzrost gospodarczy i tworzenie w całym kraju lokalnie nowych miejsc pracy.

Efektywność energetyczna budynków nie jest już kwestią technologii. Odpowiednie technologie istnieją i sprawdzają się w użyciu. Dzisiaj potrzebujemy zdecydowanej i ambitnej polityki ukierunkowanej na usuwanie barier rynkowych i ułatwiającej wprowadzanie tych technologii na rynek. Jasna strategia transformacji rynku wskazująca bariery i sposoby ich przezwyciężania musi opierać się na kompleksowym wdrożeniu pakietów instrumentów politycznych obejmujących kodeksy efektywności energetycznej budynków, normy, ratingi i zasady ujawniania informacji, sposoby finansowania i zachęty oraz przedsięwzięcia branżowe i wspólnotowe.

Z analizy występujących megatrendów dosyć jasno wynika, że utrzymanie obecnego systemu energetycznego w niezmienionej postaci pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Świat stoi w obliczu zmian demograficznych, gospodarczych i klimatycznych, narastających problemów społecznych, postępującej urbanizacji i groźby kurczących się zasobów naturalnych. Dzisiaj wiadomo już, że jeśli chcemy uratować świat taki, jaki znamy, musimy zmienić nasz sposób myślenia i zachowania.

W ubiegłym roku w Paryżu światowi przywódcy uzgodnili, że należy podjąć szereg działań, by utrzymać wzrost globalnych średnich temperatur poniżej 2 stopni Celsjusza. Efektywność energetyczna jest jednym z głównych filarów tego planu. Stanowi coś w rodzaju „ukrytego paliwa”. Zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i zmniejsza emisję dwutlenku węgla, a jednocześnie przyczynia się do wzrostu gospodarczego.

Kiedy spojrzymy na strukturę zużycia energii w dowolnym kraju, na pierwszy plan wysuwa się zazwyczaj 3 głównych winowajców: budynki, przemysł i transport. Budynki odpowiadają za około 30% ogólnego zużycia energii. Biorąc pod uwagę aktualny stan zasobów budynków w Polsce, należy stwierdzić, że można w tym sektorze uzyskać jeszcze znaczne oszczędności.

W istocie wdrażanie planu ograniczania globalnego ocieplenia w sektorze budynków wymaga znacznie bardziej skomplikowanych działań niż zwykła wymiana żarówek. Jednocześnie podejście zintegrowane będzie przynosić synergiczne efekty. Kluczem do uzyskania korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych związanych z energooszczędnym i niskoemisyjnym sektorem budynków jest przezwyciężenie istniejących barier politycznych, rynkowych, instytucjonalnych i zdolnościowych. W wielu krajach niezbędne są działania władz zmierzające do gruntownej transformacji rynku w odniesieniu do nowych, jak i istniejących budynków, przy czym wyzwania w tym zakresie różnią się znacznie w zależności od stopnia rozwoju danego kraju.

Udział w panelu „Jak uwolnić potencjał drzemiący w efektywności energetycznej?”, który odbędzie się 7 września, potwierdzili: Adam Jędrzejczak, Prezes Zarządu, Danfoss Poland (Polska), Szymon Firląg, Starszy Doradca, BPIE (Polska), Maryke Van Staden, ICLEI – Samorządy Lokalne na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Niemcy) oraz John Dulac, Analityk Sektora Energetycznego, Międzynarodowa Agencja Energetyczna IEA (Francja). 

Partnerem dyskusji panelowej jest Danfoss.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej