więcej


XIII edycja konkursu "Lider polskiej ekologii" (11836)

2010-09-13

Drukuj
Trwa XIII edycja konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Mogą wziąć w nim udział przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje, które za podstawę swej działalności przyjęły zasady zrównoważonego rozwoju. Na zgłoszenia konkursowe nowatorskich przedsięwzięć służących ochronie środowiska czekamy do 31 października br. 
Celem konkursu jest ukazanie działań proekologicznych realizowanych przez przedsiębiorstwa, a także różnorodnych inicjatyw lokalnych służących ochronie środowiska. Tytułem lidera są honorowane firmy i instytucje, które dzięki działaniom na rzecz środowiska naturalnego osiągają sukcesy gospodarcze i społeczne.

Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób, jednostka samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje.

Nad jego przebiegiem czuwa powoływana przez Ministra Środowiska Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, samorządowych, środowisk gospodarczych oraz mediów. Podstawowymi kryteriami oceny przedsięwzięć zrealizowanych przez jednostki ubiegające się o tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” są uzyskany efekt ekologiczny i społeczny, efektywność ekonomiczna oraz uniwersalność, oryginalność i nowoczesność zastosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych.

Nowością tegorocznej edycji będzie tytuł „Super Lider Polskiej Ekologii”, pozwalający na dodatkowe wyróżnienie jednostek, których działania na rzecz ochrony środowiska nie są jednorazowe, ale systemowe i długoterminowe.

Od pięciu lat laureaci Konkursu „Lider Polskiej Ekologii” w kategorii przedsiębiorstw mogą uczestniczyć w eliminacjach do Europejskiej Nagrody „Biznes dla środowiska” („European Business Awards for the Environment”), organizowanym przez Komisję Europejską.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie: www.liderpolskiejekologii.pl


źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej