więcej


Unijne starania o bezpieczeństwo żywności zaczynają się od badań naukowych (11885)

2010-06-23

Drukuj
Naukowa Rada Doradcza nowej, unijnej Wspólnej Inicjatywy Programowania (WIP) w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i zmian klimatu odbyła swoje pierwsze posiedzenie dnia 10 czerwca w Paryżu, podczas którego uruchomiła wspólny projekt badawczy poświęcony bezpieczeństwu i zrównoważeniu łańcucha dostaw w Europie. Komisja Europejska, która odegrała zasadniczą rolę w zainicjowaniu WIP, zobowiązała się do przeznaczenia około 2 mln EUR na realizację tego celu.
W ramach WIP 20 europejskich państw będzie pracować razem nad zdefiniowaniem, opracowaniem i wdrożeniem wspólnych, strategicznych programów badań naukowych w obszarach, które leżą Europejczykom na sercu, zwłaszcza nad zagadnieniami wpływającymi na pomyślność i dobrobyt obywateli.

WIP koncentruje się na zacieśnianiu współpracy naukowej, poprawie efektywności finansowania krajowego, które rok rocznie sięga poziomu 1 mld EUR, koordynowaniu potencjalnych prac, aby zmaksymalizować wartość nakładów i uniknąć dublowania ich, jak również na dzieleniu się istniejącymi wynikami badań naukowych.

Instytucją kieruje Narodowy Instytut Badań Rolniczych (INRA) we Francji i Rada Badań Biologicznych i Biotechnologicznych (BBSRC) w Wlk. Brytanii.

"Bezpieczeństwo żywności jest absolutnie sprawą życia i śmierci, i bez niego nie można mówić o jakimkolwiek innym rodzaju bezpieczeństwa" - mówi Máire Geoghegan-Quinn, Europejska Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki. "Bardzo słusznie, że sektory publiczny i prywatny inwestują miliardy euro w rozwiązywanie tego ogromnego problemu. Niemniej żadne państwo członkowskie nie jest w stanie poradzić sobie z nim samo. Wyłącznie dzięki wspólnej pracy środki publiczne przeznaczone na badania przyniosą nam pełną wartość" - podkreśla.

"Wspólna Inicjatywa Programowania pomoże zastąpić fragmentaryczność i dublowanie spójnością i koordynacją, wnosząc przez to ważny wkład w europejską Strategię 2020."

Mniej niż 15% publicznych, cywilnych badań naukowych jest obecnie objętych koordynacją na szczeblu europejskim, a budżet UE pokrywa zaledwie 5% publicznych nakładów na badania naukowe. Podejmując wyzwanie uporządkowania tych spraw Komisja Europejska jest zdeterminowana, aby odegrać kluczową rolę w koordynowaniu pozostałych 95%.

Ostatecznie cel Inicjatywy, polegający na wypracowaniu wspólnej wizji, to nie tylko na stabilny, bezpieczny i zrównoważony łańcuch dostaw, ale również na zmniejszanie wpływu, jaki mają zmiany klimatu na rolnictwo.

Dane unijne pokazują, że populacja ludzi na świecie osiągnie liczbę 9 miliardów w ciągu kolejnych 40 lat. Ten przyrost wpłynie na zapotrzebowanie na żywność, które zgodnie z oczekiwaniami ma wzrosnąć o 50% do 2030 r. Jednocześnie Europejczycy będą musieli poradzić sobie z niedoborami wody, wysokimi temperaturami i nieprzewidywalnymi warunkami klimatycznymi. Eksperci twierdzą, że emisje z sektora rolnego odpowiadają za 14% światowych emisji gazów cieplarnianych.

Nad sukcesem inicjatywy pracują wraz z Francuzami i Brytyjczykami kluczowi partnerzy z Austrii, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraela, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Węgier i Włoch.

Na spotkaniu Naukowej Rady Doradczej ds. WIP dotyczącym Wspólnej Inicjatywy Programowej (WIP) UE w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i zmian klimatu istotny wkład wniosło 12 czołowych naukowców, w tym 2 z USA.

Urzędnicy twierdzą, że WIP uzupełni prace, które są obecnie prowadzone na szczeblu UE. Od 2005 r. Komisja Europejska przeznaczyła za pośrednictwem Programów Ramowych na rzecz badań naukowych około 300 mln EUR na wspólne projekty w dziedzinach objętych WIP. Ponadto 12 schematów ERA-NET (sieci Europejskiej Przestrzeni Badawczej) już łączy krajowe działania naukowe podejmowane w Europie, które stawiają sobie za cel te same obszary.

Europejczycy nie są jedynymi, którzy stają w obliczu wspomnianych problemów, bowiem ludzie na całym świecie muszą radzić sobie ze zmianami klimatu i rosnącym zapotrzebowaniem na żywność. I tu właśnie pojawia się miejsce na Wspólne Programowanie.

Więcej informacji:
Europejska Przestrzeń Badawcza - Wspólne Programowanie:
ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm
Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie WIP w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i zmian klimatu:
www.era.gv.at/attach/C20102590final_EN.pdf.pdf

źródło: © Wspólnoty Europejskie, 2005-2010, CORDIS
cordis.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej