więcej


Transport

Zbadano ruch rowerowy w Warszawie (19870)

2016-11-02

Drukuj
galeria

fot. fotolia

Szacuje się, że ruch rowerowy w Warszawie wzrósł, względem poprzedniego roku, o 13%. Przy sprzyjających warunkach pogodowych, Warszawiacy odbywają dziennie ok. 150 tysięcy podróży rowerem.

Wiosną tego roku, już po raz trzeci, zespół Pełnomocnika Prezydenta ds. komunikacji rowerowej, zorganizował pomiary ruchu rowerowego w Warszawie. Badanie wykonało Stowarzyszenie Zielone Mazowsze. Ruch rowerowy rośnie stabilnie, a tegoroczne badanie pokazało, że do najbardziej obciążonych tras w Warszawie dołączyła przedłużona trasa rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II – w popołudniowym szczycie przejeżdża tu w obu kierunkach ponad 600 rowerzystów na godzinę, najwięcej w całym mieście - informuje Urząd m.st. Warszawy.

Jak badano

Pomiary podsumowane w załączonym dokumencie są rejestrowane ręcznie przez przeszkolonych obserwatorów, następnie wprowadzane do komputera i analizowane. W tym roku odbyły się one w 52 punktach, 44 z nich były obserwowane w dni robocze w godz. 7-9 i 16-19, a 8 punktów w sobotę w godz. 12-17.

Celem pomiarów "ręcznych" jest nie tylko ocena ilości, ale też zjawisk jakościowych ruchu rowerowego, w związku z tym obserwatorzy rejestrowali także płeć, ubiór, rodzaj roweru oraz zachowania rowerzystów (czy korzystają oni z infrastruktury rowerowej, jezdni, czy też chodnika). Pomiary odbywały się na przełomie maja i czerwca, który w tym roku charakteryzował się chłodnymi porankami i ciepłymi, słonecznymi popołudniami. Stąd też wyraźnie wyższe wyniki pomiarów popołudniowych.Jest to zbieżne z naszymi obserwacjami ze statystyk wypożyczeni systemu Veturilo – wyraźnie więcej rowerów jest wypożyczonych po południu, niż rano.

W ramach badania, tradycyjnie już wykonano oszacowanie udziału ruchu rowerowego w ruchu niepieszym, w wybranych miejscach – na dwóch mostach, w centrum miasta (most Świętokrzyski) i na obrzeżach (most Siekierkowski). Na przykładzie tych dwóch przekrojów wyraźnie widać, że ruch rowerowy w centrum jest znacznie większy – na moście Świętokrzyskim stanowi on 8,8 proc. ruchu niepieszego, podczas gdy na moście Siekierkowskim – 2,9 proc. Ten drugi wynik nie odbiega znacząco od średniej dla całego miasta (wg wyników Warszawskiego Badania Ruchu z 2015 roku: 3,8 proc.), natomiast na centralnie położonym moście wyraźnie ją przekracza.

Wyniki

Wyniki zostały porównane z danymi z poprzednich lat i tam, gdzie są dostępne, także z danymi historycznymi sprzed 2014 roku. Wzrostowa tendencja jest jednoznaczna – biorąc pod uwagę wszystkie punkty pomiarowe, które powtórzyły się po roku, ruch rowerowy wzrósł o 13 proc. Należy nadmienić jednak, że są to dane obarczone błędem wynikającym ze sposobu i częstotliwości prowadzenia badania – są to dane z jednorazowych pomiarów, wykonywanych ręcznie. Największa zmiana nastąpiła wzdłuż al. Jana Pawła II.

Wiosną 2015 roku, jeszcze przed zbudowaniem drogi dla rowerów, pomiary przy rondzie ONZ zanotowały ok. 200 rowerzystów na godzinę w kierunku Kina Femina, z których 90 proc. poruszało się chodnikiem. W czerwcu br., obecnie prowadzone pomiary na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i al. Solidarności wykazały ponad 600 rowerzystów na godzinę w szczycie popołudniowym, w kierunku do/z ronda ONZ, pomimo nieoddania jeszcze oficjalnie do użytku drogi dla rowerów na tym odcinku.

Z ankiet wynika także, że 34 proc. rowerzystów to kobiety – jest to ważny wskaźnik, bowiem wyższa obecność kobiet na rowerach wskazuje na wyższe odczucie bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Niewiele ponad 20 proc. rowerzystów nosi kask. Zarówno w przypadku płci, jak i odsetka rowerzystów w kaskach nie udało się w ciągu 3 lat prowadzenia pomiarów zaobserwować stałej tendencji.

Udział rowerów Veturilo w ruchu rowerowym wynosi ok. 6,5 proc. Zestawienie tej liczby z danymi z wypożyczeń Veturilo (średnio ok. 10 000 dziennie) oznacza, że przy sprzyjających warunkach pogodowych, Warszawiacy odbywają dziennie ok. 150 tysięcy podróży rowerem. Równolegle do badań prowadzonych ręcznie w okresie wiosennym, rozwijamy też system pomiarów automatycznych. Obecnie ruch rowerowy jest mierzony przez 24 godziny na dobę w 19 punktach w całej Warszawie. Sukcesywnie będziemy instalować kolejne punkty pomiaru automatycznego, najczęściej w związku z nowymi inwestycjami. Dane z automatycznych pomiarów ruchu rowerowego są dostępne na naszej stronie.

Źródło i więcej informacji: http://infobike.pl/zbadano-ruch-rowerowy-w-warszawie_more_88826.html


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej