więcej


Transport

Zarządzenie w sprawie powołania Rady ds. Transportu Intermodalnego (15168)

2012-12-18

Drukuj

stacja polska by WS11 grudnia br. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Zarządzenie Nr 66 w sprawie powołania Rady do spraw Transportu Intermodalnego (poz. 84). Dokument wchodzi w życie z dniem podpisania.

Stosownie do upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) minister transportu, po uprzednim zawiadomieniu prezesa Rady Ministrów, podjął decyzję o konieczności powołania Rady do spraw Transportu Intermodalnego, jako organu pomocniczego.

Powołanie rady poparli m.in.: PKP S.A., Instytut Kolejnictwa, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP Cargo SA, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO w Łodzi, PCC Intermodal SA, Polzug Intermodal POLSKA Sp. z o.o., Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza i Polska Izba Spedycji i Logistyki.

Celem powołania Rady do spraw Transportu Intermodalnego jest poprawa warunków jego funkcjonowania w Polsce poprzez likwidację istniejących barier, zarówno prawnych, jak i organizacyjnych, hamujących rozwój tej gałęzi transportu oraz wskazanie działań koniecznych dla zapewnienia rozwoju transportu intermodalnego.

Do głównych zadań rady należy:

  • sformułowanie rekomendacji przez wskazywanie pożądanych kierunków przyszłych działań Ministerstwa;
  • opiniowanie działań już planowanych i podejmowanych w obszarze transportu intermodalnego.

 

źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, fot. WS

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej