więcej


Transport

Większość Europejczyków opowiada się za ekologicznym transportem (9974)

2011-03-25

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Z najnowszego badania wynika, że większość Europejczyków jest gotowa ponieść większe koszty i zrezygnować z udogodnień oferowanych przez prywatne samochody na rzecz ograniczenia szkodliwych emisji.
Badanie Eurobarometru, przeprowadzone we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, pokazuje na przykład, że około dwóch trzecich użytkowników samochodów w UE deklaruje, iż jest gotowa zrezygnować z szybkiego przemieszczania się samochodem na rzecz ograniczenia emisji. Ponadto większość podróżujących samochodem (53%) zgadza się, aby obowiązujące systemy opłat od samochodów zastąpić nowymi mechanizmami uzależnionymi od rzeczywistego wykorzystania pojazdu. O ile większość użytkowników wybiera jazdę samochodem ze względu na wygodę, o tyle prawie trzy czwarte obywateli UE (71%) deklaruje, że częściej korzystałoby z transportu publicznego, gdyby dostępny był jeden bilet ważny na kilka rodzajów transportu.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas stwierdził: „Wyniki te istotnie stymulują wysiłki UE na rzecz ekologicznego transportu. Pokazują, że ludzie rozumieją problem i są gotowi zrobić, co w ich mocy, aby ograniczyć negatywne skutki dla środowiska. Inteligentne inicjatywy, takie jak mechanizm typu „ile jeździsz, tyle płacisz” oraz jeden bilet ważny na wszystkie rodzaje transportu, korzystają z najnowszych technologii i umożliwiają ludziom świadomy wybór sposobu podróżowania”.

Kompromis na rzecz bardziej ekologicznych samochodów

Większość badanych użytkowników samochodów (66%) jest gotowa pójść na kompromis, jeśli chodzi o wielkość samochodu, aby zmniejszyć emisję spalin, a 62% powiedziało tak samo w odniesieniu do zasięgu samochodu, tj. odległości, jaką można przejechać na jednym zbiorniku paliwa lub na jednym akumulatorze. Ponad połowa osób (60%) byłaby także gotowa zapłacić więcej za samochód, gdyby ten emitował mniej spalin.

Poparcie dla systemów opłat opartych na rzeczywistym wykorzystaniu pojazdu

Połowa obywateli UE zgadza się na zastąpienie obowiązujących opłat za samochody nowymi systemami uwzględniającymi rzeczywiste wykorzystanie samochodu. Systemy te były nawet bardziej popularne wśród kierowców samochodów, z których 53% zgadza się na zastąpienie obowiązujących obecnie systemów opłat.

Powody, dla których wybieramy samochód

Zdecydowana większość (71%) użytkowników samochodów uważa, że transport publiczny nie jest tak wygodny jak jazda samochodem. Podobnie, 72% podróżujących samochodem twierdzi, że brak połączeń zniechęca ich do korzystania z transportu publicznego (49% ankietowanych wskazało na ten czynnik jako „bardzo ważny”). Za ważną przyczynę 64% użytkowników samochodów uważa małą częstotliwość połączeń, a 54% wskazuje na zawodność transportu publicznego.

Zachęty dla podróżujących samochodem, aby korzystali z innych rodzajów transportu

Ludzie, którzy korzystają z samochodu na co dzień, zostali zapytani, co skłoniłoby ich do korzystania z innych rodzajów transportu. Około dwóch trzecich (65%) stwierdziło, że rozważyłoby takie rozwiązanie, gdyby przesiadka z jednego na drugi rodzaj transportu była łatwiejsza, 52% respondentów, gdyby istniała lepsza (online) informacja na temat rozkładów, 47%, gdyby dworce i przystanki były lepiej zlokalizowane, a 38%, gdyby możliwy był zakup biletów w internecie.

Ogromne zainteresowanie jednym biletem ważnym na wszystkie rodzaje transportu

Prawie trzy czwarte obywateli UE (71%) twierdzi, że częściej korzystałoby z transportu publicznego, gdyby możliwy był zakup jednego biletu ważnego na wszystkie rodzaje transportu publicznego; także wśród podróżujących samochodem (66%) zanotowano ogromne poparcie dla takiego rozwiązania.

Badanie przeprowadzono wśród 25 570 osób ze wszystkich 27 państw członkowskich na zamówienie Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu.


źródło: © Unia Europejska, 1995-2011, fot. www.sxc.hu
www.europa.eu 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej