więcej


Transport

W Gliwicach zostaną tylko autobusy (10166)

2009-09-07

Drukuj

Nawet autobus posiadający silnik hybrydowy emituje do środowiska hałas oraz spaliny. W trakcie spalania paliw powstają toksyczne aldehydy, tlenek siarki, węgla, azotu oraz węglowodory. Duże ich ilości w atmosferze mogą przyczyniać się do powstawania efektu cieplarnianego. Tramwaje całkowicie napędzane są energią elektryczną, dlatego przy przemieszczaniu się nie emitują do atmosfery żadnych szkodliwych substancji.

Z gliwickich ulic, po 115 latach kursowani, znikają tramwaje. Taka jest decyzja władz miasta. Ostatni kurs  wyruszył w trasę 1 września.

W Gliwicach istniały do tej pory dwie linie tramwajowe - nr 1, do Rudy Śląskiej i nr 4, do Zabrza. Samorząd miejski decyzję o ich likwidacji uzasadnia zbyt wysokimi kosztami eksploatacji. Zostały one zastąpione przez nowoczesne, niskopodłogowe autobusy, kursujące z tą samą częstotliwością.

W ciągu ostatnich miesięcy miłośnicy komunikacji tramwajowej zorganizowali kilka pikiet w obronie likwidowanych linii. 31 sierpnia zebrali się pod gliwickim magistratem, aby pożegnać swój ulubiony środek transportu. Był tramwaj owinięty czarnym materiałem, były klepsydry i marsz żałobny. Mieszkańcy Gliwic zapowiadają wystąpienie o referendum w sprawie odwołania obecnego prezydenta miasta Zygmunta Frankiewicza. Stowarzyszenie Obywatelski Komitet Obrony Tramwaju i Promocji Komunikacji Miejskiej w Gliwicach już zebrał wymagane 20 tys. podpisów pod wnioskiem. Zdania na temat: „Co jest bardziej opłacalne - tramwaj czy autobus” są podzielone.

Prezydent miasta Gliwice na sesji Rady Miejskiej dotyczącej tramwajów mówił, że obecne linie tramwajowe nie łączą już głównych generatorów ruchu, przez co nie mają pełnego obłożenia, które zwracałoby koszty eksploatacji. Gliwice są „biednym miastem w dość biednym kraju”- twierdzi. Koszty zakupu taboru autobusowego oraz jego utrzymania są dużo niższe niż w przypadku tramwajów. Jest to silny argument przy podejmowaniu takiej decyzji.

Tramwaj wymaga budowy torowiska, z kolei autobus może wykorzystać istniejącą infrastrukturę drogową. W przypadku awarii autobusy można łatwo skierować na pasy zastępcze. Nie zawsze wydzielone jest osobne torowisko dla tramwajów, lecz w Polsce takie rozwiązanie pojawia się zdecydowanie częściej, niż w przypadku wydzielonego pasa dla busów. Wymogi prawne również sprzyjają tramwajom: mogą osiągać one u nas długość 52 m, przy czym autobusy jedynie 20 m. Przekłada się to na pojemność pojazdów - tramwaj może pomieścić dwa razy więcej osób, porusza się także z większą prędkością.

Obecnie Polska wprowadza na rynek wielkopojemne autobusy miejskie. Capa city Mercedesa ma ok. 20 m długości i mieści 200 osób. Masa rozłożona jest na większą liczbę osi, pojazd posiada tylko jeden przegub oraz hamulce tarczowe. Poruszając się po wydzielonym pasie może z powodzeniem obsługiwać duże potoki pasażerów. Pomimo wprowadzenia rygorystycznych standardów, transport szynowy pozostanie jednak nadal bardziej ekologiczny.

Nawet autobus posiadający silnik hybrydowy emituje do środowiska hałas oraz spaliny. W trakcie spalania paliw powstają toksyczne aldehydy, tlenek siarki, węgla, azotu oraz węglowodory. Duże ich ilości w atmosferze mogą przyczyniać się do powstawania efektu cieplarnianego. Tramwaje całkowicie napędzane są energią elektryczną, dlatego przy przemieszczaniu się nie emitują do atmosfery żadnych szkodliwych substancji.

Przedstawiono tu jedynie wybrane cechy omawianych środków transportu, lecz istnieje także wiele innych kryteriów w analizie porównawczej. Obok wydajności i opłacalności inwestycji bardzo ważnym czynnikiem jest aspekt środowiskowy, który przy obecnych wymogach ochrony środowiska powinien być brany przede wszystkim pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

więcej informacji:

http://www.rp.pl/artykul/15,356570_Z_gliwickich_ulic_znikna_tramwaje.html

http://www.rp.pl/artykul/15,356344_Gliwice__tramwaje_po_raz_ostatni.html

http://transinfo.pl/text.php?id=15754

http://www.tramwaje.ubf.pl/viewpage.php?page_id=10

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej