więcej


Transport

URE w Lokalnej Grupie Wsparcia projektu: Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie (9972)

2011-03-31

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Integralnym elementem działań promocyjnych dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids) oraz inteligentnego opomiarowania (smart metering) podejmowanych przez prezesa URE i ekspertów urzędu jest obszar związany z problemem infrastruktury energetycznej dla pojazdów elektrycznych. Polski regulator – prezes Urzędu Regulacji Energetyki – jest obecnie jedynym regulatorem, który został zaproszony do współpracy w ramach projektu "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" – EVUE.
Przedstawiciele prezesa URE – Marek Miśkiewicz, dyrektor Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach oraz Jolanta Skrago, ekspert URE z Katowic wezmą udział w pracach Lokalnej Grupy Wsparcia projektu: "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" – EVUE.

Madryt, Lizbona, Katowice...

W lipcu 2010 r. miasto Katowice przystąpiło do projektu "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" – EVUE sieci tematycznej w ramach projektu URBACT II.

  Liderem projektu jest Westminster City Council z Wielkiej Brytanii. Pozostali partnerzy projektu to: Lizbona oraz Beja w Portugalii, Madryt, Frankfurt, Oslo, Sztokholm, Suceava z Rumunii, Zografou z Grecji oraz miasto Katowice.

Zadaniem projektu jest stworzenie zintegrowanych, zrównoważonych strategii i założeń dynamicznego „przodownictwa technicznego” dla wybranych miast europejskich w celu promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV). Inicjatywy miast pobudzają sektor publiczny i prywatny do użytkowania samochodów elektrycznych. Wdrożenie rozwiązań EVUE na dużą skalę przyczyni się do skokowej zmiany technologicznej i sukcesu w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Elektryczne problemy do rozwiązania

Partnerzy projektu EVUE wymienią się doświadczeniami i propozycjami rozwiązań kluczowych problemów związanych ze stworzeniem infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Tematem prac będę na początku istniejące bariery i zagrożenia w tym opór społeczny, brak niezbędnej infrastruktury, szybki rozwój technologii oraz przestarzałe modele ekonomiczne.

Każdy z partnerów utworzył Lokalną Grupę Wsparcia URBACT. W pracach Grupy w Polsce uczestniczy także prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Działamy lokalnie, myślimy globalnie  lokalny plan działania

Rezultatem projektu będzie Lokalny Plan Działania dający wskazówki, jak rozwiązać problemy sygnalizowane przez Grupę Lokalną. Każdy z partnerów wskaże przykłady dobrych praktyk, tzn. zrealizowanych lub realizowanych przedsięwzięć na wskazanych przez siebie obszarach, które mogą być przykładami dla innych partnerów. Każdy z partnerów opracuje również studium przypadków, którymi zajmował się w ramach realizacji projektu. Sporządzone opracowania będą rekomendowane różnym szczeblom decyzyjnym w UE, przy uchwalaniu przepisów prawa związanych z tworzeniem rozwiązań dla wdrożenia idei elektrycznych pojazdów w miastach Europy.
 
***

Pierwszym rezultatem polskiej obecności w projekcie będzie spotkanie Expert Seminar 2, organizowane w dniach 7-8 kwietnia 2011 r. w Katowicach. W otwartym spotkaniu będą uczestniczyć m.in. przedstawiciele branży elektrycznych pojazdów – EV, naukowcy oraz wszystkie zainteresowane strony, które chciałyby podzielić się swoim doświadczeniem w tematyce EV. 


źródło: Urzad Regulacji Energetyki
www.ure.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej