więcej


Transport

Unia łączy Europę: prawie 32 mld euro na infrastrukturę transportową (13450)

2011-10-26

Drukuj

euractivBudowa szybkich połączeń kolejowych i drogowych między największymi polskimi miastami, lotniskami i portami to jedne z najważniejszych projektów transportowych w Polsce, które mogą liczyć na dofinansowanie z nowego unijnego funduszu infrastrukturalnego "Connecting Europe".

Naczelną ideą przedstawionego w środę planu wsparcia dla inwestycji transportowych w całej Europie jest poprawa połączeń pomiędzy poszczególnymi częściami UE w celu ułatwienia poszczególnym państwom wymiany towarowej i przepływu osób.

W dokumencie komisja określiła dziesięć priorytetowych korytarzy transportowych. Korytarze te, obejmujące co najmniej 3 rodzaje transportu, 3 państwa członkowskie i 2 odcinki transgraniczne, realizowane będą z udziałem zainteresowanych państw członkowskich, jak również odpowiednich zainteresowanych stron, np. zarządców infrastruktury i użytkowników. Dwa z tych korytarzy wiodą przez nasz kraj: łączący Warszawę ze stolicami Europy Zachodniej korytarz Wschód-Zachód oraz korytarz Północ-Południe łączący Morze Bałtyckie z Adriatyckim. Na unijne dofinansowanie będą mogły też liczyć projekty na trasie Warszawa-Poznań oraz połączenie drogowe i kolejowe z Wrocławia do Drezna.

W ramach instrumentu "Connecting Europe" inwestycje w unowocześnienie infrastruktury transportowej zasilone zostaną kwotą 31,7 mld euro. Kwota ta obejmuje sume 10 mld euro przeznaczoną na projekty w zakresie transportu w państwach biedniejszych, kwalifikujących się do korzystania z Funduszu Spójności (m.in. Polski), pozostałe 21,7 mld euro dostępne będzie dla wszystkich państw członkowskich na inwestycje w infrastrukturę transportową. Głównym celem pakietu jest poprawa połączeń pomiędzy poszczególnymi częściami UE w celu ułatwienia poszczególnym państwom wymiany towarowej i przepływu osób.

Cała transeuropejska sieć transportu ma zostać ukończona do 2030 roku, a prowadzące do niej drogi dojazdowe do 2050 roku. Sieć zakłada ogółem 15 tys. szybkich linii kolejowych, 37 lotnisk, które mają być połączone linią kolejową z miastami, oraz 83 porty wraz z połączeniami kolejowymi i drogowymi z interiorem. Komisja Europejska szacuje, że do 2020 r. na realizację prawdziwie europejskiej sieci potrzebna będzie kwota 500 mld euro, w tym 250 mld euro na usunięcie wąskich gardeł i uzupełnienie brakujących połączeń w sieci bazowej.

Działania te są elementem realizacji strategii "Transport w roku 2050", która zmierza do ustanowienia na obszarze UE konkurencyjnego systemu transportu służącego zwiększeniu mobilności oraz pobudzeniu wzrostu i zatrudnienia. Celem jest m.in. zdecydowane zmniejszenie zależności Europy od importowanej ropy naftowej oraz redukcję o 60 proc. łącznej emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu do 2050 r.

Według zamierzeń komisji podróże na długie dystanse i międzykontynentalny transport towarów zostaną zdominowane przez transport lotniczy i morski. Jednocześnie Bruksela zamierza do 2050 r. ograniczyć niemal do zera liczbę śmiertelnych ofiar w ruchu drogowym. Celem pośrednim jest zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków o połowę do roku 2020.

 

źródło: EurActiv.pl 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej