więcej


Transport

UITP Europejski Manifest Mobilności 2019 (20826)

2019-05-23

Drukuj
galeria

UITP, Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego, reprezentuje ponad 450 operatorów oraz zarządów transportu ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego, UITP apeluje do wszystkich europejskich decydentów o potwierdzenie kluczowej roli, jaką transport publiczny i komunikacja zbiorowa odgrywa w rozwoju ośrodków miejskich.

 

EUROPEJSKI MANIFEST MOBILNOŚCI 2019

Publiczny transport zbiorowy musi stać się głównym priorytetem dla instytucji europejskich

UITP, Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego, reprezentuje ponad 450 operatorów oraz zarządów transportu ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego, UITP apeluje do wszystkich europejskich decydentów o potwierdzenie kluczowej roli, jaką komunikacja zbiorowa odgrywa w rozwoju ośrodków miejskich. W samej UE, sektor transportu publicznego zatrudnia bezpośrednio ponad dwa miliony osób. Ponadto, to mieszkańcy oraz pasażerowie zajmują centralne miejsce w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i podmiejskiej, stąd też mobilność ta winna stać się priorytetem. W tym kontekście, UITP zdecydowanie apeluje do wszystkich przyszłych decydentów reprezentujących Parlament oraz instytucje europejskie do potraktowania publicznego transportu zbiorowego jako głównego priorytetu politycznego zgodnie z hasłem ”Mobility on Top”. Kształtując przyszłe polityki sektorowe w kierunku bardziej innowacyjnego, zrównoważonego oraz multimodalnego transportu publicznego, z powodzeniem uda nam się zagwarantować wysoką rangę miejskiej mobilności – #MobilityOnTop!

UITP zobowiązuje się do aktywnej współpracy z przyszłymi decydentami UE w następujących obszarach:


  • POLITYKA: ZAPEWNIENIE priorytetowego znaczenia mobilności we wszystkich przyszłych i adekwatnych politykach sektorowych UE

Transport publiczny oraz zrównoważona mobilność miejska winny stać się istotnym elementem wszystkich ważnych obszarów podlegających prawodawstwu europejskiemu. Rozwój tejże mobilności wychodzi daleko poza sam sektor transportu. Wiele z inicjatyw w różnych domenach prawodawstwa, m.in. zmiany klimatyczne, urbanizacja, digitalizacja, dostęp do i ochrona danych, automatyzacja, dialog społeczny, konkurencja rynkowa czy dostępność, mają bezpośredni bądź pośredni wpływ na mobilność miejską oraz codzienne zachowania transportowe mieszkańców. Stąd też niezbędnym jest lepsze zrozumienie oraz analiza pozytywnego wpływu każdej nowej inicjatywy prawodawczej na miejską i regionalną mobilność. #MobilityOnTop!

 

  • FINANSOWANIE: UMOŻLIWIENIE zmiany priorytetów budżetowych UE w kierunku zwiększonych inwestycji transportowych

Unia Europejska musi zwiększyć przyszłe inwestycje oraz wydatki badawcze na zrównoważoną mobilność. Zwrot w kierunku gospodarki niskoemisyjnej winien stać się priorytetem. Dzięki temu uda się zmniejszyć koszty kongestii wynoszącej obecnie €100 miliardów rocznie, a także pobudzić gospodarki na poziomie lokalnym oraz stworzyć wiele lokalnych i ‘zielonych’ miejsc pracy w różnych sektorach. Inwestycje w transport publiczny – włączając w to badania, innowacyjność oraz ‘Węzły Miejskie’ w instrumencie Łącząc Europę (CEF) – oznacza inwestowanie w lepszą jakość usług transportowych, oraz zwiększoną jakość życia. Ponadto, tenże zwrot w priorytetach budżetowych pozwoli osiągnąć wiele z założeń strategicznych UE. #MobilityOnTop!

 

  • MULTIMODALNOŚĆ: ZAGWARANTOWANIE fundamentalnej roli transport publicznego jako podstawy wszystkich usług mobilności

 Najbardziej przyjazne mieszkańcom miasta w Europie od lat cieszą się wysokim udziałem modalnym transportu publicznego, a także mobilności współdzielonej oraz ruchu pieszego i rowerowego. Aby służyć pasażerom w najlepszy możliwy sposób, sektor transportu publicznego pozostaje w awangardzie, jeśli chodzi o innowacyjność technologiczną oraz digitalizację, a to z myślą o wszystkich mieszkańcach oraz środkach transportu. Już najwyższy czas, aby potwierdzić niekwestionowaną rolę komunikacji miejskiej i regionalnej jako ostoi każdego multimodalnego rozwiązania transportowego, którego ostatecznym celem jest zapewnienie jak największego udział transportu publicznego w miejskim i podmiejskim podziale modalnym. #MobilityOnTop!

 

  • LEPSZE PRAWODASTWO: ZAPEWNIENIE odpowiednich ram prawnych dla rozwoju mobilności

 Sektor transport publicznego opiera się na długich i kapitałochłonnych cyklach inwestycyjnych. Cykle te wymagają również długoterminowych zobowiązań politycznych oraz stabilności i przewidywalności prawnej. Jest zatem konieczne, aby zapewnić odpowiednie regulacje prawne, które strzegą zasadę neutralności między sektorem publicznym a prywatnym, a które nie powinny stać w sprzeczności z nierealistycznymi założeniami inter-sektorowymi. #MobilityOnTop!

 

UITP opublikowała Europejski Manifest Mobilności 2019, do którego podpisania bardzo Państwa zapraszamy. Tekst Manifestu oraz możliwość ko-sygnowania dokumentu znajdują się na stronie http://mobilityontop.uitp.org/manifesto2019/home.  


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej