więcej


Transport

Systemy transportowe chroniące klimat i zdrowie (22003)

2021-08-20

Drukuj
galeria

Źródło: HCN

Pojawiło się trzecie z serii opracowań HCN przedstawiających związek pomiędzy działaniami na rzecz klimatu a zdrowiem. Niniejszy dokument przedstawia politykę, która może pomóc w walce z kryzysem klimatycznym, a jednocześnie przyczynić się do poprawy zdrowia ludzkiego, umożliwiając rządom krajowym jednoczesne podjęcie dwóch ważnych wyzwań. Wysiłki zmierzające do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C muszą iść w parze z osiągnięciem podstawowych korzyści zdrowotnych.Transport odgrywa kluczową rolę w handlu, mobilności, dostępie do towarów, usług i zatrudnienia, ale ma również wpływ zarówno na klimat, jak i na nasze zdrowie. Na transport przypada 24% bezpośrednich emisji CO2 pochodzących z wykorzystania paliw kopalnych. Pojazdy drogowe odpowiadają za prawie trzy czwarte emisji CO2 z transportu, ale emisje z lotnictwa i żeglugi wciąż rosną. Nowoczesne systemy transportowe przyczyniają się również do złego stanu zdrowia, w tym poprzez zanieczyszczenie powietrza, obrażenia i zgony w wyniku wypadków drogowych, bezpieczeństwo osobiste oraz zagrożenia dla zdrowia związane z brakiem aktywności fizycznej.

Zmiana kształtu mobilności, koncentrująca się na ludziach i zdrowiu, radykalnie zmniejszy te zagrożenia, jednocześnie zwiększając dostęp do wygodnego transportu po przystępnych cenach i chroniąc klimat.

W raporcie przedstawiono 3 zalecenia dotyczące przejścia na bardziej zrównoważoną i zdrową energię dla wszystkich:

1. Nadanie priorytetu bezpiecznemu transportowi aktywnemu i publicznemu w decyzjach dotyczących planowania i infrastruktury w celu ograniczenia emisji i zwiększenia korzyści zdrowotnych.

2. Inwestowanie w wydajne i zeroemisyjne systemy i technologie z zastosowaniem zasad:

  • Unikaj konieczności podróżowania.
  • Przejście na bardziej zrównoważone środki transportu.
  • Zwiększanie efektywności energetycznej działań.

3. Zapewnienie, że rozwiązania w zakresie mobilności zmniejszają nierówności i przynoszą korzyści wszystkim.

Całość opracowania można znaleźć poniżej:

https://cms.wellcome.org/sites/default/files/2021-08/transport-systems-that-protect-climate-and-health.pdf

Źródło: Health and Climate Network


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej