więcej


Transport

Strefa Ultra Low Emission w Londynie (20780)

2019-04-08

Drukuj
galeria

8 kwietnia, rozpoczyna działalność pierwsza na świecie strefa Ultra Low Emission w Londynie – jest to najwyższa norma emisji spalin, która zostanie przyjęta przez każde miasto. Jest inspiracją nie tylko dla innych stref czystego powietrza w Wielkiej Brytanii, ale dla wielu innych miast na całym świecie.

Siłą napendową był burmistrz Londynu Sadiq Khan, który niedawno oświadczył: "Zanieczyszczenie powietrza to krajowy kryzys zdrowotny, który hamuje rozwój płuc naszych dzieci i prowadzi do przedwczesnych zgonów naszych obywateli. Aby naprawdę opanować nasze śmiertenle powietrze, musimy podjąć śmiałe działania, aby pozbyć się z naszego miasta najbardziej zanieczyszczających pojazdów".

Tło problemu

Pierwsza faza programu ULEZ 24/7 obejmuje centrum Londynu - obszar ten objęty już London Congestion Charge Zone. Pojazdy będą musiały spełniać nowe, bardziej rygorystyczne normy emisji spalin lub płacić dzienną opłatę (12,50 GBP za samochody osobowe, dostawcze i motocykle, 100 GBP za autobusy, autokary i ciężarówki). Istniejąca opłata za wjazd do centrum będzie działać bez zmian.

Druga faza - 18 razy większa i rozpoczynająca się w październiku 2021r. - doprowadzi do rozszerzenia ULEZ aż do północnej i południowej obwodnicy miasta, obejmując tym samym większą część Londynu. Konsultacje w celu uzyskania zatwierdzenia rozszerzonego programu, były njawiekszym w historii odnotowanym przez Transport for London - wyrazem poparcia (56%) dla transporotowych rozwiązań burmistrza.

ULEZ rozpoczyna działalność na tle kryzysu związanego z zanieczyszczeniem powietrza w Londynie i Wielkiej Brytanii, który wiąże się z 40 000 przedwczesnych zgonów w skali kraju. Według najnowszych danych każda część Londynu przekracza wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące jakości powietrza dla drobnych cząstek PM2.5. Szacuje się, że samo zanieczyszczenie pochodzące z transportu kosztuje National Health Service 6 miliardów funtów rocznie. W Londynie transport drogowy jest największym źródłem zanieczyszczenia powietrza, stanowiąc około 50%; z czego 40% pochodzi z pojazdów z silnikiem diesla.

Przewidywany wpływ

Ale te najważniejsze dane nie mówią całej historii o toksycznym powietrzu Londynu. Młodzi i najbiedniejsi są nieproporcjonalnie dotknięci problemem. Około 25% wszystkich placówek edukacyjnych znajduje się na obszarach, które naruszają prawny limit dla dwutlenku azotu (NO2), podczas gdy osoby mieszkające na obszarach ubogich są średnio narażone na około jedną czwartą więcej zanieczyszczeń NO2, przez co są dwukrotnie bardziej narażone na  śmierć z powodu chorób płuc. Ironią jest zatem to, że najbiedniejsi najrzadziej mają samochód.

Rozszerzone ULEZ i bardziej rygorystyczne normy mają wpłynąć na 100 000 samochodów, 35 000 samochodów dostawczych i 3000 ciężarówek dziennie, co spowoduje dalsze 28% zmniejszenie emisji NO2 i ponad 100 000 Londyńczyków nie będzie już żyć w obszarach przekraczających dopuszczalne normy jakości powietrza w 2021 r. Ponadto według nowych badań zleconych przez biuro burmistrza do 2025 r. wszystkie szkoły podstawowe i średnie znajdujące się obszarach przekraczających limity NO2 mają spaść z 435 w 2013r. do zera. Raport szacuje również, że inicjatywy na rzecz jakości powietrza zmniejszą lukę w nierównościach ekspozycji NO2 o 71%.

Projekt ULEZ jest wspierany, między innymi, przez program burmistrza o łącznej wartości 48 mln GBP, który pomoże złomować stare samochody dostawcze dla właścicieli mikroprzedsiębiorstw w stolicy i pomóc londyńczykom o niskich dochodach złomować starsze samochody.

Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej