więcej


Transport

Sieć metodą na CO2 (10047)

2010-08-25

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Pierwszy polski serwis aukcji transportowych clicktrans.pl rozpoczyna działalność. Idea serwisu jest zaskakująco prosta: użytkownik wystawia przedmiot do przewozu, a następnie czeka aż firmy transportowe same się do niego zgłoszą i dzięki formie „aukcji w dół” umożliwią uzyskanie najkorzystniejszej oferty. To ekonomiczne i ekologiczne.
Według raportu GUS („Transport – wyniki działalności w 2008r”) w 2008 roku transport samochodowy stanowił ogółem 80,9% przewozu ładunków w Polsce, a samych samochodów ciężarowych było zarejestrowanych w Polsce ponad 2,5 mln. Według danych Centrum Informacji Europejskiej w Polsce zarejestrowanych jest obecnie 78 tysięcy firm transportowych zajmujących się przewozem towarów oraz około 12,5 tysiąca firm zajmujących się przewozem osób. Jak podaje raport ING „Rynek transportu i logistyki w Polsce z 2007 roku” rynek usług transportowych jest w Polsce bardzo rozdrobniony a firmy zatrudniające więcej niż 9 osób realizują niespełna 10% przewozów. Jednocześnie z każdym rokiem przybywa nowych samochodów i rosną wymagania rynkowe w stosunku do usług transportowych: zleceniodawcy oczekują, aby transport odbywał się w większym tempie, a towar musi być dostarczony tu i teraz, nie zważając na konsekwencje.

Obok oczywistych korzyści jakie płyną ze sprawnie i szybko działającego transportu niesie on ze sobą także cały szereg negatywnych skutków. Transport drogowy jest ważnym emitentem pyłów, niemetanowych lotnych związków organicznych, tlenków azotu oraz węgla. Transport drogowy jest równocześnie kluczowym dostarczycielem gazów cieplarnianych w szczególności dwutlenku węgla (CO2), co niezaprzeczalnie przyczynia się do niekorzystnych zmian klimatycznych. Transport jest drugim pod względem wielkości (zaraz po energetyce) sektorem emitującym gazy cieplarniane w Unii Europejskiej, wyprzedzając tym samym przemysł. W celu przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu w 2007 roku Rada Unii Europejskiej zobligowała państwa członkowskie do redukcji do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% poniżej poziomu z roku 1990. W związku z tą decyzją Polskę czeka wiele zmian. Wśród nich są: zwiększenie wykorzystania biopaliw w transporcie oraz wprowadzenie rozporządzeń mających na celu stopniową wymianę parku samochodów na bardziej przyjazny środowisku.

Kolejnym ważnym problem, który dotyka rynek transportu jest problem tzw. „pustych przebiegów”. Główny Urząd Statystyczny w Polsce, w oparciu o badania przeprowadzone w 2008 roku wśród firm transportowych zatrudniających co najmniej 9 pracowników określił, że tzw. ”puste przebiegi” stanowią ogółem 24% przebiegów pojazdów w transporcie samochodowym. W transporcie krajowym wskaźniki te są dużo wyższe i wynoszą 36%, a dla transportu międzynarodowego 13%. Bardzo duża ilość pustych przebiegów w Polsce świadczy o nieoptymalnym wykorzystaniu parku samochodów w skali całego kraju. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest rozdrobniona struktura firm transportowych. Sposobem na polepszenie obecnej sytuacji z pewnością jest umożliwienie firmom transportowym dostępu do jak największej liczby aktualnych zleceń. Pozwala to na wykonanie dodatkowych zleceń za pomocą pojazdów, które i tak muszą pokonać podobną trasę. Tego rodzaju optymalizacja wykorzystania parku pojazdów w skali globalnej pozwala na redukcję bezproduktywnego zużycia paliwa, podwyższenie rentowności firm transportowych, bardziej efektywne wykorzystanie sieci Polskich dróg (mniejsze korki) oraz zmniejszenie emisji spalin.

Jednym z rozwiązań problemu tzw. „pustych przebiegów” są serwisy aukcyjne usług transportowych. Niedawno powstała w Polsce pierwsza strona internetowa tego typu - clicktrans.pl. „Idea takich serwisów jest zaskakująco prosta: użytkownik wystawia przedmiot do transportu np. motor czy meble, a następnie czeka aż przewoźnicy (firmy transportowe lub osoby prywatne), którzy akurat jadą daną trasą sami się do niego zgłoszą i dzięki formie „aukcji w dół”, umożliwią uzyskanie najkorzystniejszej oferty” - mówi twórca clicktrans.pl Agnieszka Korzeniewska. Rosnące zainteresowanie serwisem wskazuje, że firmy transportowe potrzebują miejsca, gdzie mogą szybko i skutecznie skomunikować się z ewentualnymi klientami, zapewniając sobie ładunek na trasę powrotną.

Serwis clicktrans.pl skierowany jest głównie do małych i średnich firm transportowych oraz osób prywatnych, które mają szczególny problem ze znalezieniem zleceń i zapewnieniem sobie ładunku na trasy powrotne. Korzyść z używania www.clicktrans.pl jest obopólna: z jednej strony korzystna po licytacji w „dół” cena transportu dla zleceniodawcy a z drugiej strony nowe zlecenie dla firmy transportowej. Dzięki współpracy między osobami poszukującymi transportu oraz przewoźnikami możliwe jest skuteczne i trwałe zmniejszenie liczby niepotrzebnych przejazdów co ma szczególny sens w czasach, w których generujemy tak wielką liczbę niepotrzebnych produktów, śmieci i zanieczyszczeń.

Podobne serwisy z powodzeniem działają już w Stanach Zjednoczonych (uShip) oraz w Wielkiej Brytanii (shiply). Shiply to około 150 tysięcy zarejestrowanych użytkowników i ponad 16 tysięcy firm transportowych, które licytują się o każde nowe ogłoszenie. Serwis brytyjski dzięki swojej działalności udaremnił przedostanie się do atmosfery 6 milionów kilogramów CO2 oraz zmniejszył niepotrzebne przejazdy o ponad 18 milionów kilometrów. W Wielkiej Brytanii dostrzeżono potencjał tego serwisu w sferze ochrony środowiska nagradzając firmę między innymi nagrodą Northwest Business Environment Awards w 2009 roku dla bohatera „zielonego” biznesu, a gazety takie jak „Independent” czy „Financial Times” doceniły również potencjał biznesowy tego przedsięwzięcia.

„Ekologiczny aspekt funkcjonowania clicktrans.pl jest dla nas kluczowy. Dlatego też umożliwiamy korzystanie z naszej strony za darmo zarówno zleceniodawcom jak i firmom transportowym” - mówi Agnieszka Korzeniewska. W obecnych czasach, kiedy tematyka szeroko pojętej ochrony środowiska jest tak ważna, a Polska jako kraj emitujący ogromne ilości szkodliwych substancji do atmosfery musi dostosować się do dyrektyw unijnych, serwisy takie jak www.clicktrans.pl wydają się być nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne.

Michał Brzeziński
www.clicktrans.pl

***
 
Celem clicktans.pl jest pośrednictwo między osobami, które szukają transportu np. mebli, motoru, samochodu, sprzętu AGD, czy przedmiotu o nietypowych gabarytach, a firmami bądź osobami prywatnymi, które akurat jadą daną trasą i mogą przewieźć ten przedmiot w korzystnej cenie. „Głównym założeniem serwisu clicktrans.pl jest wykorzystanie firm transportowych lub osób prywatnych, których pojazdy >>i tak już tam jadą<<. Nasza strona ma stanowić także pomoc przy transporcie przedmiotów nietypowych np. kajaków, łodzi czy motorów.”- mówi Agnieszka Korzeniewska twórca clicktrans.pl.

Serwis clicktrans.pl skierowany jest głównie do małych i średnich firm transportowych i osób prywatnych, które mają szczególny problem ze znalezieniem zleceń i zapewnieniem sobie ładunku na trasy powrotne. Korzyść z używania www.clicktrans.pl jest więc obopólna: z jednej strony atrakcyjna po licytacji „w dół” cena transportu dla zleceniodawcy, a z drugiej nowe zlecenie dla firmy transportowej. Obecnie korzystanie z serwisu jest darmowe.

Dzięki współpracy między osobami poszukującymi transportu oraz przewoźnikami możliwe jest skuteczne i trwałe zmniejszenie liczby niepotrzebnych przejazdów. 36% przewozów w Polsce to tzw. „puste przebiegi”, a transport to drugi po energetyce truciciel środowiska. „Walczymy z bezsensownymi i szkodliwymi dla nas wszystkich przejazdami. W clicktrans.pl wierzymy, że ma to szczególny sens w czasach, w których generujemy tak wielką liczbę niepotrzebnych produktów, śmieci i zanieczyszczeń”- mówi Agnieszka Korzeniewska.

źródło: www.clicktrans.pl
fot. www.sxc.hu
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej