więcej


Transport

Są dodatkowe pieniądze na transport (15124)

2012-12-04

Drukuj

euractivPonad 1,2 mld euro dodatkowo przekaże Komisja Europejska na finansowanie projektów infrastrukturalnych dla wszystkich rodzajów transportu: powietrznego, kolejowego, drogowego i wodnego oraz logistyki i inteligentnych systemów transportowych we wszystkich państwach członkowskich UE.

W ramach wieloletnich i rocznych programów transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) KE ogłosiła 29 listopada br. dwa zaproszenia do składania wniosków w ramach wieloletnich i rocznych programów transeuropejskiej sieci transportowej. Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 28 lutego 2013 r.

Ma być "zrównoważony i skuteczny"

"Przeznaczając pieniądze na infrastrukturę, przyczyniamy się do realizacji całej transeuropejskiej sieci transportowej, co przynosi przedsiębiorstwom i obywatelom Europy wyraźne korzyści w postaci bardziej wydajnego, zrównoważonego i skutecznego europejskiego systemu transportu" – oświadczył odpowiedzialny za transport komisarz UE Siim Kallas.

Miliardowy program wieloletni

Budżet program wieloletniego wynosi 1,015 mld euro i dotyczy sześciu obszarów: transeuropejskiej sieci transportowej (725 mln euro); europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym, który ma zapewnić interoperacyjność kolei w państwach członkowskich UE (100 mln euro); zarządzania ruchem na wodach śródlądowych (10 mln euro); zarządzania ruchem lotniczym (50 mln euro); autostrad morskich (80 mln euro) i inteligentnych systemów transportowych (50 mln euro).

Program roczny, wspomagający

Na roczny program, który uzupełnia ten wieloletni, przeznaczono 250 mln euro. Z tego programu finansowane będą przede wszystkim badania i inne prace dotyczące "dojrzałych projektów" odnoszących się do wszystkich rodzajów transportu (150 mln euro);

Ponadto przewiduje też środki (40 mln euro) na promowanie innowacyjności i nowych technologii w odniesieniu do infrastruktury transportowej, wsparcie partnerstw publiczno-prywatnych (25 mln euro), a także na wsparcie długoterminowej realizacji sieci TEN-T (35 mln euro).

Techniczną i finansową realizacją programu TEN-T zarządza Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

 

źródło: EurActiv.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej