więcej


Transport

Rząd przyjął rozporządzenie ws. sieci autostrad i dróg ekspresowych (10146)

2009-10-26

Drukuj

20 października br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów kończy prace dotyczące wyznaczenia optymalnego wariantu przebiegu trasy Via Baltica w Polsce, zapoczątkowane w 2005 roku. Tym samym Strona Polska wypełniła zobowiązania nałożone przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej przy Radzie Europy, na mocy Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk.
Zmiany rozporządzenia zostały poprzedzone szczegółowymi analizami i konsultacjami społecznymi, które zostały następnie zebrane w ramach raportu Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego. Część I: korytarz drogowy. Wyniki raportu obejmowały również porównanie wariantów pod kątem środowiskowym.

Zmiany rozporządzenia wynikają z przedmiotowej Strategii i polegają na:
- zmianie trasy Via Baltica, która przebiegać będzie po śladzie: Budzisko - Suwałki - Raczki - Ełk - Szczuczyn - Stawiski - Łomża – Ostrów Mazowiecka - Wyszków – Radzymin – Warszawa,
- zakończeniu drogi ekspresowej S8 na węźle Choroszcz (od Białegostoku na północ do początku obwodnicy Augustowa droga stanie się jednojezdniową drogą klasy GP,
- zmianie przebiegu drogi S19 na terenie województwa podlaskiego, co pozwoli ominąć obszary cenne przyrodniczo.

Dzięki zaproponowanemu w rozporządzeniu nowemu układowi dróg szybkiego ruchu Podlasie zyska ok. 100 km nowych dróg ekspresowych. Zaproponowane zmiany w układzie dróg ekspresowych na terenie województwa podlaskiego w maksymalnie możliwym stopniu łączą funkcje transportowe w znaczeniu regionalnym i lokalnym z zachowaniem integralności obszarów Natura 2000 – „Puszcza Knyszyńska i „Ostoja Knyszyńska” poprzez zdjęcie ruchu ciężkiego z istniejących dróg krajowych nr 8 i nr 19, przebiegających przez te obszary i fragmentujących je.

Po wybudowaniu docelowego układu dróg ekspresowych drogi te będą pełniły bardzo istotną funkcję transportową dla ruchu lokalnego. Jednocześnie poprzez zmniejszenie natężenia ruchu tranzytowego będą także „przyjazne” środowisku i nie będą stanowiły bariery dla migracji zwierząt. Natomiast ruch pojazdów ciężkich będzie realizowany poprzez drogę ekspresową S19 (w nowym przebiegu) oraz nową drogę ekspresową S61 (tzw. Via Baltica).

źródło: Ministerstwo Insfrastruktury
www.mi.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej