więcej


Transport

Rozporządzenie w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 (10160)

2009-09-14

Drukuj

7 września br. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, stanowiące wykonanie decyzji Komisji Europejskiej nr N 546/2008 z dnia 13 lipca br.

Rozporządzenie stanowi program pomocy publicznej dla transportu intermodalnego w Polsce, dzięki któremu możliwe będzie dofinansowanie budowy centrów logistycznych i terminali kontenerowych na liniach kolejowych i w portach morskich oraz zakup specjalistycznych urządzeń przeładunkowych, jak również intermodalnych jednostek ładunkowych typu nadwozia wymienne, naczepy siodłowe oraz lokomotyw manewrowych i wagonów dla transportu intermodalnego.

Przedmiotowe inwestycje realizowane będą w ramach Priorytetu VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego POIiŚ.

Pomoc skierowana jest do zarządów portów morskich oraz przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, a w szczególności operatorów terminali kontenerowych i centrów logistycznych.

Na rozwój transportu intermodalnego w POIiŚ przeznaczone jest łącznie ponad 111 milionów euro ze środków unijnych. Środki te zostaną wykorzystane na projekty wybrane w drodze konkursu, który zostanie ogłoszony w tym roku przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej