więcej


Transport

Produkcja biopaliw zwiększa ceny żywności? (16169)

2013-09-11

Drukuj

euractivGdyby biopaliwa nie cieszyły się tak dużym politycznym wsparciem, ceny żywności, np. oleju roślinnego byłyby w 2020 r. o 50 proc. niższe w Europie i o 15 proc. niższe na świecie niż obecnie – głosi ostatni raport opublikowany przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) – podaje Euractiv.pl.

 
W raporcie JRC czytamy, że na wysokość globalnych cen olejów roślinnych „silnie wpływa" ich użycie do celów żywnościowych. Im większa ilość olejów sojowych i palmowych jest stosowana do produkcji biopaliw, tym bardziej spada ich zastosowanie w przemyśle żywnościowym, co skutkuje wzrostem cen żywności.
 
Spadek cen żywności w UE byłby tak zauważalny w porównaniu do cen światowych, ponieważ na poziomie globalnym tylko 17 proc. tłuszczów roślinnych jest stosowanych do wytwarzania biopaliw.
 
„Biorąc pod uwagę fakt, że ponad połowa produkcji olejów roślinnych przeznaczana jest do produkcji biopaliw, jakiekolwiek zmniejszenie produkcji biopaliw znacząco wpłynie na rynek olejów roślinnych" – czytamy w raporcie JRC.

ILUC w akcji

Raport został opublikowany na kilka dni przed planowanym na 11 września głosowaniem Parlamentu Europejskiego ws. biopaliw. Głosowanie to może ograniczyć udział biopaliw pierwszej generacji w miksie energetycznym stosowanym w transporcie do 2020 r. oraz wprowadzić współczynniki odzwierciedlające wpływ pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) na środowisko. Współczynniki te określają, jak przystosowywanie gruntu pod uprawę roślin do produkcji biopaliw wpływa na środowisko.
 
Jeśli  UE utrzyma swoje dotychczasową politykę, tj. nie wprowadzi limitów na produkcję biopaliw ani współczynników ILUC, ceny żywności na rynku światowym nie zmienią się znacząco – głosi raport JRC. W przypadku gdyby te limity zostały wprowadzone, ilość tłuszczów roślinnych stosowanych do produkcji biopaliw spadłaby o 28 proc., a ceny żywności na rynku światowym obniżyłyby się o 8 proc. Gdyby zaś polityka wspierająca biopaliwa została całkowicie zaniechana, spadek użycia olejów roślinnych sięgałby nawet 75 proc., co oznaczałoby 15 proc. obniżkę cen żywności.
 
„Celem UE jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w czasie spalania używanych do transportu paliw. Będzie to jednak po prostu niemożliwe jeśli nie weźmiemy pod uwagę wyemitowanego CO2 w czasie, gdy grunt będzie przystosowywany do uprawy roślin, z których otrzymujemy biopaliwa." – oświadczyła Nuša Urbančič, menadżer ds. ekologicznych paliw w komitecie doradczym Transport i Środowisko (Transport and Environment).
 
„Bedziemy naciskać na Parlament do głosowania na wprowadzenie współczynników ILUC" – dodała Urbančič.

Etanol nie wpływa na ceny żywności

Kluczowe wnioski zaprezentowane w raporcie JRC są jednak zupełnie przeciwstawne wynikom badań opublikowanym przez doradztwo Ecofys na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Odnawialnego Etanolu (ePURE). Wykazały one, że etanol nie wpływa znacząco na wzrost cen żywności.
 
„Nie ma pewności co to tego, czy europejski etanol zawyża, czy zaniża ogólne ceny żywności" – głosi raport. „W ostatnich latach etanol w niedużym stopniu wpływał na ceny skrobi i cukru. Popyt na biopaliwa zwiększył do 2010 r. światowe ceny zbóż o 1-2 proc., a brak jakichkolwiek limitów na produkcję biopaliw ze zbóż może prowadzić do kolejnej podwyżki o 1 proc. do 2020 r."
 
Po wstępnej lekturze raportu JRC, Emmanuel Desplechin, dyrektor ds. energii w ePURE stwierdził, że w tego typu raportach na temat biopaliw „chodzi o to, by przyjąć takie założenie badawcze, które doprowadzi do pożądanych wyników. Istnieje dokument Komisji Europejskiej, który potwierdza, że to my mamy rację".
 
Desplechin odniósł się do raportu wydanego przez Dyrekcję Generalną ds. Energii w KE w marcu 2013 r., który również wykazał, że produkcja bioetanolu z ziaren ma „niewielki" wpływ na światowe ceny zbóż.
 
Inne raporty JRC, które zostaną opublikowane w najbliższej przyszłości, będą m.in. przedstawiały udział, jaki miała pośrednia zmiana użytkowania gruntów w wylesianiu terenów. (jb)

Kolejne kroki:

1 lipca 2014: Nowe instalacje biopaliwowe muszą osiągnąć próg 60 proc. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
1 grudnia 2017: Instalacje biopaliwowe oddane do użytku przed 1 lipca 2014 r. muszą osiągnąć próg 35 proc. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
31 grudnia 2017: Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przegląd polityk i wiedzy naukowej dotyczących ILUC
1 stycznia 2018: Instalacje biopaliwowe oddane do użytku przed 1 lipca 2014 r. muszą osiągnąć próg 50 proc. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
1 stycznia 2020: Termin ostateczny na to, aby 10 proc. paliwa dla transportu w UE pochodziło z energii odnawialnych
2020: KE nie będzie już przyznawać dotacji na biopaliwa, chyba że zostanie udowodnione „znaczące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych"
 
źródło: Euractiv

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej