więcej


Transport

Potrzeba zachęt, żeby uwolnić potencjał paliw z odpadów (16891)

2014-03-07

Drukuj

biomasa3-ue leadGłówną przeszkodą dla wykorzystania energetycznego potencjału tkwiącego w odpadach i resztkach poprodukcyjnych jest brak ambitnych celów dekarbonizacji transportu do roku 2030 i klarownych założeń legislacyjnych – wynika z zaprezentowanego w Brukseli raportu "Wasted: Europe‘s Untapped Resource".

Z opracowania, przygotowanego przez szeroką koalicję firm oraz organizacji pozarządowych, wynika, że gdyby wszystkie odpady spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju zostały przetworzone na biopaliwo, do 2030 r. można by co roku oszczędzać 37 mln ton ropy rocznie. Odpady mogłyby zaspokoić 16% europejskiego zapotrzebowania na energię w transporcie w 2030.

– Nawet uwzględniając ewentualne emisje pośrednie, alternatywne biopaliwa z odpadów i resztek poprodukcyjnych, oferują realną i znaczącą oszczędność CO2 – mówi Chris Malins, kierujący pracami z ramienia Międzynarodowej Rady ds. Czystego Transportu. Dysponujemy surowcami i odpowiednimi technologiami, a największym wyzwaniem są teraz odpowiednie regulacje prawne zachęcające do inwestycji.

Przy pełnym wykorzystaniu potencjału tkwiącego w odpadach, ich przetwórstwo na cele transportowe może przyczynić się do powstawania do 300 tys. miejsc pracy w całej Europie do roku 2030. Pozwoli to również odpowiedzieć na zagrożenia związane z kurczącymi się zasobami paliw kopalnych i ograniczyć emisje gazów cieplarnianych z transportu, który do 2030 będzie ich głównym źródłem.

David Turley z brytyjskiej firmy konsultingowej NNFCC odpowiedzialnej za ekonomiczną część raportu, podkreśla: – Nasze analizy wskazują, że po uruchomieniu inwestycji produkcja z odpadów i resztek będzie wymagała bardzo niewielkich zachęt, aby ceny takich paliw były podobne do obecnie produkowanych biopaliw z roślin uprawnych.

Jak na razie główną przeszkodą w pełnym wykorzystaniu potencjału tkwiącego w odpadach jest brak politycznego porozumienia co do sposobu ograniczania emisji w transporcie. Część państw (w tym Polska) odrzuciła ostatnią wersję kompromisu politycznego przedstawionego przez prezydencję litewską na grudniowym posiedzeniu Rady ds. Energii. Kolejne podejście planowane jest na czerwiec br.

 

Nota redakcyjna:

1. Raport "Wasted: Europe‘s Untapped Resource" został przygotowany prze Międzynarodową Radę ds. Czystego Transportu i NNFCC i zrecenzowany przez Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska (IEEP). Wersja angielska znajduje się pod adresem: europeanclimate.org/wp-content/uploads/2014/02/WASTED-final.pdf.

2. Raport powstał przy wsparciu następujących firm i organizacji; Biochemtex, Birdlife Europe, British Airways, European Climate Foundation, the European Environmental Bureau, European Waste to Advanced Biofuels Association, Institute for European Environmental Policy, LanzaTech, Novozymes, Petrotec, Transport & Environment, UPM, Virgin Atlantic Airways, WWF.

 

źródło: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)
www.otop.org.pl

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej