więcej


Transport

Posiedzenie Zespołu ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego (10064)

2010-07-09

Drukuj
Opracowanie systemu zachęt promujących rozwój rynku przyjaznych środowisku samochodów było głównym tematem siódmego posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego, które odbyło się 30 czerwca 2010 r. w Ministerstwie Gospodarki. Spotkaniu przewodniczyła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska.
Obrady Zespołu poświęcone były wypracowaniu systemu zachęt promujących rozwój rynku przyjaznych środowisku samochodów. Siedemnaście krajów europejskich wdrożyło już ułatwienia oraz regulacje prawne i podatkowe promujące produkcję efektywniejszych ekologicznie i energetycznie samochodów, w tym aut z napędami alternatywnymi, np. elektrycznych.

Podczas spotkania Zespołu zaproponowano rozwiązanie polegające na zastąpieniu obecnie obowiązującego podatku akcyzowego innym obciążeniem finansowym. Jego wysokość byłaby uzależniona od parametrów ekologicznych pojazdu. Byłoby to jednorazowe obciążenie przy zakupie nowego lub używanego samochodu, jednocześnie neutralne dla budżetu państwa.

Zespół zapoznał się również z przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury projektem ustawy o dopuszczaniu pojazdów do ruchu drogowego, który koncentruje się na regulacjach związanych z usprawnieniem kontroli technicznej pojazdów.

Ponadto zespół omówił możliwości rozwoju rynku sprężonego gazu ziemnego (CNG) w Polsce i uwarunkowania jego wykorzystania jako alternatywnego, ekologicznego paliwa.

Zgodnie z ustaleniami poprzedniego spotkania zespołu, od kwietnia 2010 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki pracują trzy grupy robocze, zajmujące się: systemem zachęt zwiększających popyt na pojazdy eko i energoefektywne, współpracą jednostek badawczo-rozwojowych z przemysłem oraz rozwojem niezbędnej infrastruktury.

***

Międzyresortowy Zespół ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego został powołany Zarządzeniem Nr 128 Prezesa Rady Ministrów z 21 listopada 2008 r. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań administracji rządowej dotyczących wypracowania systemu rozwiązań wspierających rozwój przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. W skład zespołu wchodzą sekretarze i podsekretarze stanu z siedmiu zainteresowanych Ministerstw: Finansów, Gospodarki, Infrastruktury, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych oraz Środowiska.

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej