więcej


Transport

Polskie firmy współpracują na rzecz innowacyjnego transportu ekologicznego (14174)

2012-04-17

Drukuj

Środowiska przemysłowe i naukowe zawiązały platformę współpracy dla rozwoju i wdrażania nowoczesnych rozwiązań z obszaru transportu ekologicznego. Polska Platforma Technologiczna Transportu Ekologicznego (PPTTE) to wynik ponad dwuletniej współpracy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE z przedstawicielami sektora transportowego. W działania te zaangażowane było Ministerstwo Gospodarki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jak poinformował PAP koordynator Priorytetu Transport w 7PR Zbigniew Turek, celem strategicznym Platformy jest wykorzystanie rodzimego potencjału intelektualnego i technologicznego branży transportowej oraz optymalizacja wykorzystania środków krajowych i unijnych.

Obecnie PPTTE tworzą głównie producenci pojazdów, części lub podzespołów pojazdów. Zdecydowano się od zainicjowania współpracy właśnie w tej grupie ze względu na możliwości finansowe NCBiR, które dotyczą jedynie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji. Nie wyklucza to jednak rozszerzenia platformy na obszary związane z rozwojem infrastruktury i systemów ITS, a także udziału instytucji badawczych i naukowych, odbiorców rynkowych oraz administracji.

Grupę inicjatywną PPTTE tworzy 18 firm: Solaris Bus & Coach, Solbus, Tramwaje Warszawskie, PESA Bydgoszcz, AMZ-Bis, AMZ-Kutno, BOBRME Komel, CIM-MES Projekt, Ele-Driveco, Impact Clean Power Technology, Jenox Akumulatory, Melex A&D Tyszkiewicz, EVC-Battery, ZNTK-Radom, NGV Autogas, DZT Fabryka Samochodów, EVC-Group, Polska Izba Motoryzacyjna oraz Krajowy Punkt Kontaktowy przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. W najbliższym czasie przewidziane jest dołączenie się kolejnych firm, które w przeciągu ostatnich miesięcy wyrażały zainteresowanie przystąpieniem do inicjatywy, m.in. Franklin Engines, Arkus Romet, ZAP Sznajder Batterien S.A, Autosan, PZL Kalisz.

Jak zaznacza Zbigniew Turek, w Polsce jest bardzo duże zainteresowanie napędami hybrydowymi oraz elektrycznymi. Niektórzy przemysłowi partnerzy wyrazili także zainteresowanie napędami gazowymi. Ponadto ze względu na potrzebę działania na rzecz rozwoju technologii sprzyjających wykorzystywaniu alternatywnych i zero-emisyjnych źródeł zasilania we wszystkich modach transportowych, w grupie inicjatywnej oprócz branży motoryzacyjnej rozwojem napędów (pojazdów) ekologicznych zainteresowały się też branże: szynowa (np. producent tramwajów, PESA oraz operator taboru szynowego Tramwaje Warszawskie) oraz lotnicza (np. producent silników do małych samolotów).

Napędami ekologicznymi zainteresowani są także poddostawcy, np. producenci baterii, silników elektrycznych. Szczególne miejsce w PPTTE zarezerwowano dla poddostawców części motoryzacyjnych reprezentowanych przez Polską Izbę Motoryzacyjną. Przewiduje się, że członkami PPTTE będą także przedstawiciele branży morskiej - producenci jednostek pływających, operatorzy.

Zdaniem Zbigniewa Turka, tworzenie się Platform Technologicznych na poziomie krajowym (w tym i w Polsce) jest naturalnym wynikiem podobnych działań realizowanych m.in. na poziomie europejskim. Europejskie Platformy Technologiczne gromadzą liderów przemysłowych i naukowych w wielu dziedzinach, opracowując wspólne Strategiczne Agendy Badawcze, których celem jest ukazanie możliwych kierunków rozwoju danych branż oraz wskazanie źródeł finansowania inicjatyw rozwoju nowych technologii. Są to jednocześnie grupy doradcze m.in. Komisji Europejskiej przy tworzeniu Europejskich Programów Badawczych, a tym samym i główni ich beneficjenci.

Jednym z pierwszych zadań PPTTE będzie opracowanie Strategicznej Agendy Badawczej, wskazującej aktualne i przyszłe potrzeby technologiczne sektora, których realizacja może być współfinansowania ze źródeł krajowych, ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oraz europejskich – Horyzont 2020 i inne programy wraz z wkładem własnym ze strony sektora przemysłowego.

 

źródło: PAP – Nauka w Polsce

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej