więcej


Transport

Polski transport najgorszy w UE (17110)

2014-04-11

Drukuj
galeria

Polska i Bułgaria wypadają najgorzej w dziedzinie transportu na tle wszystkich państw Unii Europejskiej – wynika z zestawienia przygotowanego przez Komisję Europejską. Najlepsze pod tym względem okazały się Holandia i Niemcy – donosi euractiv.pl.

Pierwsza w historii tabela wyników w tej dziedzinie zawiera porównanie państw członkowskich Unii w 22 kategoriach dotyczących transportu. W obrębie większości tych kategorii wyróżniono pięć państw, które osiągnęły najlepsze wyniki i pięć z wynikami najgorszymi.

Holandia i Niemcy mają najlepsze wyniki aż w 11 kategoriach. Ponadto Holandia nie znalazła się ani razu wśród najgorszych, a Niemcy tylko raz. Natomiast zarówno Bułgarię, jak i Polskę do najlepszych zaliczono tylko trzy razy, a do najgorszych – aż 9 razy.

Zestawienie, które w czwartek przedstawiła Komisja Europejska, przygotowano na podstawie danych z wielu źródeł: Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska, Banku Światowego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Tabela narzędziem poprawy transportu w UE

„Taka tablica wyników to wspaniałe narzędzie, które graficznie przedstawia rezultaty naszych dotychczasowych wysiłków na drodze do skuteczniejszego, bardziej przyjaznego dla użytkowników i środowiska oraz bezpieczniejszego systemu transportu” – ocenił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za mobilność i transport Siim Kallas.

Przyznał, że takie zestawienie daje tylko chwilowy obraz sytuacji, ale zwrócił uwagę, że może też służyć zarówno KE, jak i państwom członkowskim, „jako punkt odniesienia i źródło inspiracji w kształtowaniu dalszej współpracy”.

Opublikowana w czwartek tabela, która wykazała duże zróżnicowanie państw członkowskich, ma w założeniu również pomóc państwom członkowskim w zidentyfikowaniu obszarów, w których konieczna jest poprawa, i określeniu inwestycyjnych priorytetów polityki transportowej. KE zapowiada, że w najbliższych latach zamierza poprawić jakość stosowanych wskaźników we współpracy z państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami, a także śledzić postępy w poszczególnych państwach członkowskich.

Tablicę umieszczoną pod adresem ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/index_en.htm można wyświetlić z wynikami uporządkowanymi albo według rodzaju transportu (drogowy, kolejowy, wodny, lotniczy) albo według jednej z następujących kategorii: jednolity rynek (dostęp do rynku, regulacja); infrastruktura; wpływ na środowisko; bezpieczeństwo; transpozycja prawa unijnego; naruszenia unijnego prawa; innowacje i badania naukowe oraz logistyka.

Polska ma co poprawiać

KE zgłosiła zastrzeżenia co do sprawności polskiej infrastruktury transportowej. Nasz kraj został słabo oceniony zarówno pod względem bezpieczeństwa na drogach, jak i w ruchu kolejowym.

Zastrzeżenia wzbudziła także liczba autostrad. Jednak dane, którymi posłużyła się KE pochodzą sprzed dwóch lat, a w tym właśnie czasie w Polsce przybyło autostrad i dróg szybkiego ruchu (budowanych np. na mistrzostwa Euro 2012). Mimo to wciąż nie osiągnęliśmy unijnej średniej.

Ponadto Polska znalazła się wśród państw członkowskich, które mają na swoim koncie największą liczbę przypadków naruszenia unijnego prawa w odniesieniu do transportu kolejowego i lotniczego.

Wysokie oceny nasz kraj dostał tylko w trzech kategoriach: za brak naruszeń unijnych przepisów w transporcie morskim i wysoki poziom konkurencji na unijnym rynku kolejowym. Skala przewozów zarówno ludzi, jak i towarów na kolejach przekroczyła bowiem w 2012 roku unijną średnią.

 

źródło: Euractiv.pl
www.euractiv.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej