więcej


Transport

Pieniądze z Hiszpanii na ekologiczny transport miejski i oświetlenie ulic (14885)

2012-10-16

Drukuj

Zazieleniamy Polskę! Ekologiczny transport miejski i energooszczędne oświetlenie ulic to więcej pieniędzy w kieszeni podatnika i zysk dla środowiska. Inwestycje sfinansujemy, sprzedając Hiszpanii jednostki emisji gazów cieplarnianych, które mamy dzięki osiągniętemu przez nasz kraj ograniczeniu emisji. To największa transakcja tego typu, jaką do tej pory zawarła Polska. Nasz kapitał na zazielenianie wzrośnie do blisko 700 mln zł. W Warszawie 4 października br. umowę podpisali Marcin Korolec, minister środowiska i Federico Ramos, sekretarz stanu z Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Środowiska Królestwa Hiszpanii.

W Polsce są ok. 3 miliony lamp ulicznych. Jedna trzecia to stare, ponadtrzydziestoletnie urządzenia, które wymagają wymiany. Jednocześnie oświetlenie ulic pochłania znaczną część energii i kosztów gmin. Rozwiązaniem mogą być inteligentne systemy sterowania oświetleniem, pozwalające na oszczędności sięgające nawet 50 proc. – bez konieczności wyłączania lamp. Inne rozwiązanie to wymiana starych lamp na nowe, ekologiczne. Także autobusy miejskie mogą być bardziej ekologiczne: spalać mniej paliwa, emitować mniej zanieczyszczeń do powietrza i być ciche – przyczyniając się do poprawy standardu życia mieszkańców i środowiska.

To właśnie na ekologiczny transport i ekologiczne oświetlenie miejskie przeznaczone będą pieniądze z umowy podpisanej dziś w Warszawie. Polska sprzedała Hiszpanii tzw. jednostki przyznanej emisji gazów cieplarnianych w globalnym systemie rozliczeń (tzw. jednostki AAU). Polska ma nadwyżkę tych uprawnień, ponieważ aż o 30 proc., w porównaniu z wymaganymi 6 proc., zmniejszyła emisję gazów cieplarniach w ramach zobowiązań z protokołu z Kioto, międzynarodowego zobowiązania klimatycznego. Nasze nadwyżki sprzedajemy z powodzeniem od 3 lat, generując w ten sposób przychody do specjalnego programu inwestycyjnego, tzw. systemu zielonych inwestycji. W ramach tego programu środki ze sprzedaży redukcji emisji są przeznaczane na finansowanie projektów proekologicznych w Polsce. Tym samym jedne działania prośrodowiskowe generują pieniądze na kolejne. Nazywamy to zazielenianiem Polski.

To już ósma transakcja "zazieleniania" przeprowadzona przez Polskę i jednocześnie największa pod względem wartości i liczby sprzedawanych jednostek, jaką do tej pory zawarła Polska. Hiszpanie sfinansują w ten sposób w Polsce "zazielenianie" za ponad 160 mln zł (40 mln euro). Przed dzisiejszą transakcją, zawierając siedem innych umów Polska zarobiła na handlu AAU ponad 530 mln zł (prawie 130 mln euro), z czego może być finansowanych w sumie ponad 200 projektów. Po dzisiejszej umowie, łączna kwota jaką Polska zarobiła na zazielenianie to blisko 700 mln zł (170 mln euro).

Do 2015 r. w Polsce dzięki tej umowie z Hiszpanią będzie można sfinansować m.in. obniżanie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym, to znaczy kupować nowe, ekologiczne autobusy lub dostosowywać stare, np. przez dodanie instalacji gazowej, inwestować w tramwaje lub systemy sterowania ruchem, wymieniać żarówki w latarniach czy wręcz całe systemy zarządzania energią potrzebną do oświetlania miast.

Dla ministra Marcina Korolca podpisanie umowy to dowód, że Polacy mogą korzystać na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych:

"Ekologiczne autobusy i oświetlenie uliczne mogą się stać ekologiczną wizytówką miast, dbających o środowisko i zdrowie mieszkańców. To kolejny etap zazieleniania Polski i przykład przyjaznej ludziom ochrony klimatu. Mniej spalin, mniejsze zużycie energii – to jednocześnie lepszy standard życia Polaków, oszczędność zasobów i ochrona klimatu. Na dodatek możemy te inwestycje finansować dzięki temu, że wywiązaliśmy się ze sporą nadwyżką z dotychczasowych globalnych zobowiązań klimatycznych. Nadwyżką, którą można spieniężyć z pożytkiem dla ludzi i gospodarki. Dzięki temu na ekologiczne, zazieleniające Polskę inwestycje pozyskaliśmy już w sumie 170 mln euro i mamy pierwsze ukończone inwestycje, np. ocieplone szkoły, przedszkola i szpitale. Wkrótce będziemy widzieć w kraju coraz więcej zazielenionych inwestycji i przedsięwzięć. Jestem też pewien, że te projekty udowodnią, że racjonalne korzystanie ze środowiska się opłaca i wkrótce pozwoli nam to osiągnąć efekt zielonej śniegowej kuli inwestycyjnej".

Federico Ramos, sekretarz stanu z Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Środowiska Królestwa Hiszpanii komentował:

"Jesteśmy zadowoleni z zawarcia tej umowy, dzięki której jesteśmy bliżej wypełnienia naszych najważniejszych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto, jednocześnie wzmacniając współpracę z Polską w dziedzinie zielonych inwestycji. Ta umowa niesie korzyści dla obu stron. Pozwala nam na wypełnienie obowiązków wynikających z protokołu, a Polsce daje pieniądze na inwestycje w przedsięwzięcia przyczyniające się do redukcji emisji. Spodziewamy się, że te fundusze mogą przyciągać hiszpańskie prywatne inwestycje w niskowęglowe technologie, jak miało to miejsce w przypadku poprzednich podobnych transakcji".

To już trzecia transakcja pomiędzy Polską a Hiszpanią w zakresie zazielenienia. Poprzednie dwie były zawarte z pośrednictwem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i Banku Światowego.

Zazielenienie to finansowanie ekologicznych inwestycji w Polsce za pieniądze z ochrony klimatu. To działania i inwestycje w Polsce, które wspierają rozwój zielonej gospodarki i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych. Zazielenienie dotyczy takich przedsięwzięć jak: ocieplanie budynków i oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola i szpitale; wspierania produkcji czystej energii z odnawialnych źródeł (w biogazowniach rolniczych, przez budowę elektrociepłowni i ciepłowni na biomasę czy przyłączanie wiatraków do sieci elektroenergetycznej).

W ramach "zazieleniania" zostały już sfinansowane  m.in.: projekty w zakresie termomodernizacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie (dysponującego największą sceną operową świata), Łazienek Królewskich i Biblioteki Narodowej, ale przede wszystkim licznych szkół, przedszkoli, przychodni i szpitali w całej Polsce. Projekty takie obejmują nie tylko ocieplenie budynków i wymianę okien, ale najczęściej również modernizację instalacji grzewczej, kotłowni oraz instalację odnawialnych źródeł energii i systemów energooszczędnego oświetlenia.

Zazielenianie w Polsce

  • Zazielenienie to finansowanie ekologicznych inwestycji w Polsce za pieniądze z klimatu. W globalnym systemie ochrony klimatu ONZ, najważniejszym międzynarodowym traktatem regulującym obowiązki związane z ochroną klimatu jest protokół z Kioto. Polska zobowiązała się w protokole do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 6 proc., a osiągnęła 30 proc. redukcji – stąd nadwyżka jednostek, które teraz można sprzedać krajom, którym ich brakuje (tzw. jednostki AAU). Polska stworzyła prawo i strukturę organizacyjną Systemu Zielonych Inwestycji, czyli zazieleniania. Warunkiem jest, że całości przychodów ze sprzedaży jednostek będzie przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną klimatu i środowiska. To gwarantuje polskie prawo.
  • Polska prowadzi zazielenianie od 2009 r. Pieniędzmi zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji, największa instytucja finansowa w ochronie środowiska w Polsce i jedyna tak w Europie. Przychody ze sprzedaży jednostek AAU trafiają do NFOŚiGW na specjalny rachunek klimatyczny.
  • Podstawa prawna zazielenienia to: globalnie: Protokół z Kioto; w Polsce: "Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji" z 17 lipca 2009 i rozporządzenie Rady Ministrów (przyjęte przez RM 20 października 2009), które doprecyzowuje rodzaje zielonych inwestycji.
  • Dotąd zostało podpisanych 7 umów na zazielenienie: na łączną kwotę ok. 130 mln euro w tym: dwie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) działającym na rzecz Hiszpanii oraz Irlandii, dwie z prywatnymi podmiotami japońskimi, jedna z japońską organizacją rządową NEDO oraz dwie z Bankiem Światowym.

Jak zdobyć pieniądze na zazielenienie? Zapowiedź konkursów na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl/gis

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej