więcej


Transport

Perspektywa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu w metropolii – przypadek Warszawy (21529)

Wojciech Szymalski
2020-10-15

Drukuj
galeria

W ramach przygotowań do Europejskiego Kongresu Finansowego 2020 ukazała się monografia pt.: "Polityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wieku" pod pod redakcją naukową Jerzego Gajewskiego i Wojciecha Paprockiego. W monografii przeczytamy m.in. tekst dr Wojciecha Szymalskiego na temat prespektyw ograniczenia emisji z transportu w Warszawie.

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie wielkości i struktury emisji dwutlenku węgla z transportu w Warszawie oraz możliwości jej ograniczenia. Do obliczenia emisji zastosowano model emisyjny wykorzystujący dane o zużyciu energii przez pojazdy (COPERT IV), flocie pojazdów, wskaźniki emisyjne gazów cieplarnianych dla paliw i energii elektrycznej oraz o ruchu drogowym. Na podstawie obliczeń emisji dwutlenku węgla dla roku 2015 dla Warszawy skonstruowano scenariusze ograniczenia emisji biorące pod uwagę elektryfikację pojazdów, zmianę wskaźnika emisyjności energii elektrycznej oraz poziomu wykorzystania samochodów i transportu publicznego. Emisję w każdym ze scenariuszy oceniono względem poziomu oczekiwanego dla neutralności klimatycznej w 2050 r. W konkluzji stwierdza się, że elektryfikacja wszystkich środków transportu w Warszawie nie musi automatycznie oznaczać osiągnięcia neutralności klimatycznej dla sektora transport. Jeśli energia elektryczna wykorzystywana do ładowania pojazdów będzie miała wskaźnik emisyjny wyższy niż 0,187 kgCO2/kWh, konieczne będzie mniejsze niż do tej pory wykorzystanie samochodów.

Debata ekspercka

Artykuł został przedstawiony jako wizytówka monografii podczas EKF2020 dnia 13 października 2020 roku w sesji pt.: "Dążenie do zeroemisyjności gospodarki europejskiej – jak osiągać cele klimatyczne i jednocześnie poprawiać efektywność?", w której wzięli udział: prof. Wojciech Paprocki - Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ludwik Kotecki - Dyrektor Instytut Odpowiedzialnych Finansów, Marcin Mrowiec - niezależny ekspert oraz Maciej H. Grabowski, były minister ds. środowiska, jako moderator debaty.

Linki do materiałów

Zapraszamy do obejrzenia całej debaty ekspertów. Materiały z kongresu są dostepne po rejestracji na wirtualne wydarzenie pod linkiem: https://www.efcongress.com/aktualnosci/zapraszamy-do-rejestracji-na-ekf-w-formule-online/

Z treścią całej monografii EKF mozna się zapoznać bez rejestracji na kongres pod linkiem: https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2020/10/Klimat_internet-zmniejszony.pdf

Artykuły w publikacji

W publikacji przeczytacie następujące teksty:

Wojciech Paprocki - Jak zmienić postawę homo sapiens?

Konrad Szpak - Polityka klimatyczna Unii Europejskiej w perspektywie 2050 roku

Joanna Kulczycka - Gospodarka o obiegu zamkniętym dla zmian klimatu

Michał Drewniok - Redukcja energochłonności w budownictwie

Katarzyna Nowicka - Zielone łańcuchy dostaw 4.0

Jakub Zawieska - Auto 2.0: ewolucja modelu konsumpcji oraz miejsce samochodu osobowego w świetle wyzwań klimatycznych i zmian potrzeb mobilności mieszkańców Europy.

Wojciech Szymalski - Perspektywa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu w metropolii – przypadek Warszawy

Małgorzata Kacprzak - Usuwanie CO2 z atmosfery – zalety, wady i wyzwania

Marcin Mrowiec - Ekonomiczne aspekty polityki klimatycznej

Źródło: informacja własna na podstawie matriałów EKF2020.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej