więcej


Transport

Nadchodzi Warszawski Panel Klimatyczny (21537)

2020-10-20

Drukuj
galeria

Warszawa spełnia postulaty mieszkańców i organizacji pozarządowych i organizuje Warszawski Panel Klimatyczny. Na stronie Urzędu Miasta już pojawiły się pierwsze materiały dotyczące panelu. Do panelu zostali już wybrani reprezentanci społeczeństwa, a dziś ogłoszono konkurs na tzw.: strony oraz obserwatorów panelu. Obrady w listopadzie!

Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski to demokratyczna forma włączania mieszkańców i mieszkanek w proces wytyczania kierunków polityki danego miasta lub państwa. W Warszawie – ze względu na temat, którego panel dotyczy – odbywa się pod nazwą Warszawski Panel Klimatyczny.

Paneliści i panelistki są wybierani losowo, co pozwala na stworzenie różnorodnej grupy uczestników i uczestniczek – tak różnorodnej jak struktura miasta (państwa). W panelu znajdują się więc osoby różnej płci, w różnym wieku, z różnych dzielnic (regionów), o różnym wykształceniu. Warszawie będzie od 80 do 100 panelistów, choć zaproszenie do wzięcia udziału dostało nawet 18000 osób.

Od osób biorących udział w panelu nie wymaga się żadnej specjalistycznej wiedzy, ponieważ dostają one wsparcie od ekspertów i ekspertek, którzy przygotowują przystępne materiały i wystąpienia z danej dziedziny. Istotne jest przy tym, aby podczas panelu przedstawiane były różne perspektywy, różne punkty widzenia i jak najszersza paleta możliwych rozwiązań – o to dba Zespół Koordynujący.

Paneliści i panelistki poznają efekty i koszty poszczególnych rozwiązań podczas spotkań edukacyjnych, a następnie – wyposażeni w tę wiedzę – w toku rozmów i dyskusji w małych grupach szukają najlepszych rozwiązań dla miasta. Na zakończenie wypracowane rozwiązania zostają poddane pod głosowanie całego panelu. W ten sposób powstaje lista rekomendacji, które mają charakter wytycznych dla miasta.

Co już zostało przygotowane?

Odbyło się już pierwsze losowanie uczestników do panelu, w ktorym wybrano pierwszych 18000 potencjalnych uczestników i rozesłano do nich imienne zaproszenia do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Adresy wylosowano z bazy warszawskich gospodarstw domowych. Na 1 osobę, która wejdzie w skład panelu, przypadnie 200 zaproszeń, które nie będa zaakceptowane. Spośród osób, które odpowiedzą na to zaproszenie, dokonane zostanie ponowne losowanie, tym razem z uwzględnienieniem podziału na płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie. Wszystko po to, żeby skład panelu jak najbardziej przypomniał strukturę demograficzną Warszawy.

Rozpoczęto też nabór stron oraz obserwatorów panelu. Strony to osoby lub organizacje, które chcą przedstawić panelistom swoje rekomendacje dotyczące zwiększania efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Obserwatorzy i obserwatorki to osoby, które osoby, które zawodowo lub naukowo zajmują się tematyką paneli obywatelskich lub są zainteresowane realizacją panelu obywatelskiego w innych jednostkach administracyjnych niż Warszawa. Mogą przyglądać się przebiegowi panelu i brać udział w plenarnych częściach spotkań bez prawa głosu. Na zgłoszenia tego typu uczestników oczekuje się do 23 października 2020. Zgłaszać można się poprzez linki podane na stronie internetowej.

Panel ma też swoich oficjalnych doradców. Są nimi Marcin Popkiewicz z portalu Nauka o Klimacie oraz dr Wojciech Szymalski z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Kto organizuje panel?

Warszawski Panel Klimatyczny realizowany jest przez trzy niezależne organizacje społeczne: Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundację Pole Dialogu i Fundację Civis Polonus, i jest finansowany w ramach zadania publicznego pn. „Warszawski Panel Klimatyczny”, zleconego przez m.st. Warszawa, na podstawie Zarządzenia nr 756/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 czerwca 2020 roku.

Jaki jest program panelu?

Dokładny temat panelu brzmi: „Jak zwiększyć efektywność energetyczną Warszawy oraz udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta?”. Temat ten będzie omawiany przez uczestników według następującego harmonogramu.

7 listopada – spotkanie edukacyjne,
14 listopada – spotkanie edukacyjne,
21 listopada – spotkanie deliberacyjne (czyli poświęcone dyskusji i wspólnej pracy nad rekomendacjami),
28 listopada – spotkanie deliberacyjne i głosowanie nad rekomendacjami.

Dodatkowo paneliści i panelistki są zaproszeni na:

spotkanie inauguracyjne 3 listopada,
nieobowiązkowe spotkanie integracyjno-edukacyjne między spotkaniami panelu.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa wszystkie spotkania odbędą się on-line, a część z nich (spotkania edukacyjne) będa transmitowane on-line i każdy będzie mógł jest oglądać.

Jeśli dostaliście zaproszenie na panel - nie odmawiajcie!

Ponadto każdy może zgłosić propozycję swojej rekomendacji do panelu klimatycznego. Zespół organizatorów przyjmuje takie propozycje:

Więcej informacji o panelu na stronie Urzędu Miasta Warszawy: https://zielona.um.warszawa.pl/warszawski-panel-klimatyczny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Miasta Warszawy.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej