więcej


Transport

Nowa witryna internetowa dla zainteresowanych ekologicznymi i energooszczędnymi pojazdami (10003)

2010-12-07

Drukuj
Komisja Europejska uruchomiła prosty w obsłudze portal, który ułatwi zainteresowanym urzędom i obywatelom zatroskanym o losy naszej planety wybór najbardziej energooszczędnego i przyjaznego dla środowiska pojazdu dostępnego na rynku.
Portal poświęcony ekologicznym autom (www.cleanvehicle.eu) przyda się zwłaszcza od kiedy wchodzą w życie wymogi nowej dyrektywy w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego1. Za jej sprawą, już począwszy od bieżącego miesiąca, przy każdym zakupie środków transportu publicznego wymagane jest uwzględnienie parametrów pojazdów: ich zużycia energii, poziomu emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. Zadaniem portalu jest udostępnianie informacji na temat przepisów prawodawstwa unijnego i stanu prawnego w państwach członkowskich w zakresie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów. Daje on również dostęp do danych technicznych zawartych w największej europejskiej bazie danych o pojazdach, dodatkowo ułatwiając wspólne składanie zamówień.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Siim Kallas stwierdza z przekonaniem: „Ta dyrektywa wraz z nową witryną z pewnością przysłuży się czystym i energooszczędnym technologiom poprzez ujawnienie rzeczywistych kosztów eksploatacji pojazdów. Przed zakupem należy rozważyć nie tylko cenę nowego pojazdu, ale również całkowite zużycie energii i poziom zanieczyszczeń do końca jego eksploatacji. Zgodnie z naszą polityką sumowania wszystkich kosztów towarzyszących, najwłaściwszym rozwiązaniem okazuje się to, które jest najlepsze dla środowiska. Nasz portal dopomoże niezdecydowanym w wyszukaniu nie tylko najbardziej oszczędnych, ale również najmniej szkodliwych dla środowiska pojazdów."

Dyrektywa wymaga od sektora publicznego, by posłużył się swoją siłą nabywczą dla propagowania energooszczędnych, a zarazem czystych technologicznie pojazdów. Pociąga ona również za sobą istotny przełom w dążeniu do realizacji unijnych celów w zakresie wydajności energetycznej, emisji CO2 i energii z odnawialnych źródeł wyznaczonych na rok 2020. Chodzi o pobudzenie rynku do dalszych wysiłków na rzecz ekologii i energooszczędności transportu oraz o zachętę dla dalszego rozwoju i nowych inwestycji w całej branży. Zwiększona sprzedaż – dzięki efektowi skali - pozwoli na redukcję kosztów, prowadząc do stopniowej poprawy sytuacji w zakresie wydolności energetycznej i czystości ekologicznej całego asortymentu dostępnych pojazdów.

Koszty zużycia energii w transporcie oraz wpływu pojazdów na środowisko mają istotne znaczenie - tak dla przedsiębiorców, jak i użytkowników prywatnych. Dlatego właśnie nowy portal o autach przyjaznych dla środowiska (Clean Vehicle Portal) obejmuje wszelkie pojazdy, od samochodów osobowych, poprzez samochody dostawcze i ciężarowe, aż po autobusy. Zawiera on nie tylko cenne informacje o rozmaitych technologiach, zużyciu energii i poziomie emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych pojazdów dostępnych na rynkach europejskich. Umożliwia szeroki przegląd obecnie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych a także programów zachęt w zakresie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w poszczególnych państwach członkowskich, a także wsparcie dla urzędów pragnących organizować wspólne przetargi.

Portal poświęcony pojazdom, które przysłużą się ochronie środowiska opracowano pod kierunkiem Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacyjności.

Dalsze informacje ws. dyrektywy o ekologicznych pojazdach:
ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm
 
Przypisy:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., Dz.U. L 120 z 15.5.2009, s. 5–12


źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej