więcej


Transport

Niemiecki program pomocowy oraz UNEP wspierają indyjski plan rozwoju transportu niskoemisyjnego (10007)

2010-11-23

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Indie oficjalnie zainicjowały proces rozwoju niskoemisyjnego transportu – nastąpiło to na krótko przed zwołaniem konwencji klimatycznej ONZ w Cancun. Wart 2,49 mln € trzyletni program finansowany jest przez niemiecki program International Climate Initiative i popierany przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Celem pomocy jest wsparcie indyjskiego rządu w dostosowaniu rozwoju krajowego transportu do krajowego programu zmian klimatycznych oraz narodowego planu rozwoju.
Indie, drugi pod względem liczby ludności kraj świata, wciąż mogą poszczycić się emisjami na mieszkańca poniżej średniej światowej. Jednak wzrost liczby ludności w ostatnich dwóch dekadach powoduje szybki wzrost liczby pojazdów prywatnych oraz preferowaniem transportu drogowego, a nie jak dotychczas kolejowego, we wszystkich sektorach przewozów towarowych i pasażerskich.

Według szacunków z 2007 roku indyjski sektor transportu jest odpowiedzialny za 12,9% krajowej emisji gazów cieplarnianych. Ma to wpływ na jakość powietrza, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa drogowego oraz na zrównoważony rozwój miast.

Indyjski Krajowy Plan Działań w sprawie Zmian Klimatu (NAPCC) widzi konieczność obniżenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu. Rząd chce to uczynić poprzez przyjęcie zintegrowanego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie, większe wykorzystanie biopaliw, zrównoważona urbanistyka, poprawa świadomości społecznej oraz promowanie transportu publicznego.

Projekt, popierany przez Ministerstwo Środowiska i Leśnictwa i realizowany w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju Miast, mówi o dwóch głównych zadaniach: rozwoju krajowego planu działań na rzecz transportu niskoemisyjnego oraz planie niskowęglowego transportu w czterech największych miastach Indii. Kluczowi lokalni partnerzy to Indyjski Instytut Zarządzania, Centrum Planowania Ochrony Środowiska, politechnika w Ahmedabad oraz Indyjski Instytut Technologiczny w Delhi.

Niemiecki program International Climate Initiative – główny fundator projektu – wspiera kraje partnerskie w tworzeniu struktur przyjaznych dla klimatu, które mają pozytywny wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Pomoc ta obejmuje zwiększanie efektywności energetycznej, rozbudowę źródeł odnawialnych, budowanie nowych możliwości oraz doradztwo polityczne w kraju partnera.

„Transport, z uwagi na swój ciągły rozwój, jest jednym z najtrudniejszych tematów”, powiedział niemiecki minister środowiska, dr Norbert Roettgen. „Jeśli nie zastosujemy skutecznych środków i programów, redukcje emisji w innych sektorach mogą być zastąpione wzrostem emisji z transportu. Potrzebujemy zarówno wyraźnych ograniczeń emisji z transportu w krajach uprzemysłowionych, jak i spowolnienia obecnego wzrostu emisji w krajach rozwijających się. Niemieckie Federalne Ministerstwo Ochrony Środowiska wspiera ten projekt jako ambitny i kompleksowy przykład rozwoju transportu zrównoważonego i przyjaznego środowisku”.

Rezultaty planu krajowego transportu niskoemisyjnego zmierzone zostaną dzięki wskaźnikom zrównoważonego rozwoju, przewidywana jest ocena emisji w sektorze transportu oraz prognoza przyszłych emisji do roku 2050. Do planu włączone mają być także zalecenia dotyczące przepisów oraz instrukcja rozwoju zrównoważonego systemu transportu, w tym identyfikacja technologii, potrzeb finansowych i możliwości współpracy międzynarodowej.

Część projektu dotycząca miast powinna przyczynić się do rozwinięcia metodologii rozwoju niskoemisyjnej mobilności, a ponadto wskazać odpowiednią infrastrukturę, możliwości technologiczne redukcji emisji oraz środki dostosowania do zmian klimatu.

W ramach projektu utworzona będzie również strona internetowa, mająca ułatwić współpracę między zainteresowanymi stronami oraz zachęcić ludzi do angażowania się.

Wielu ma nadzieję, że nowo ogłoszony projekt niskoemisyjnego transportu stworzy nową drogę rozwoju dla Indii i będzie służyć jako inspiracja dla innych krajów rozwijających się.

źródło: United Nations Environment Programme, fot. www.sxc.hu
www.unep.org
tłum. ChronmyKlimat.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej