więcej


Transport

Nieformalna rada ministrów ds. transportu UE (9992)

2011-02-10

Drukuj
8 lutego br. w zamku Gödöllö koło Budapesztu odbyła się nieformalna rada ministrów ds. transportu UE organizowana przez Prezydencję węgierską. Ze strony Polski w spotkaniu wziął udział minister infrastruktury Cezary Grabarczyk oraz podsekretarz stanu w MI Maciej Jankowski. 
Ministrowie państw członkowskich UE zostali poproszeni przez Prezydencję o wyrażenie opinii na temat rewizji wytycznych w sprawie sieci TEN-T. Pod koniec lutego br. Komisja Europejska zamierza przedstawić pierwsze propozycje w tej sprawie. Nadal jednak trwają rozważania dotyczące m.in. metodologii opracowania i finansowania przyszłej sieci. Nieformalne spotkanie ministrów było okazją do wymiany poglądów na ten temat. Wnioski z debaty będą miały istotny wpływ na decyzje KE odnośnie przyszłego rozwoju infrastruktury transportowej w Europie.

Podczas posiedzenia ministrów Cezary Grabarczyk zaprezentował stanowisko Polski, odnosząc się do pytań postawionych przez Prezydencję węgierską. Minister podkreślił konieczność uwzględnienia w rewizji sieci TEN różnic w rozwoju infrastruktury poszczególnych państw członkowskich. Odniósł się również do kwestii finansowania projektów infrastrukturalnych, akcentując kluczową rolę polityki spójności w tym zakresie. Zaznaczył, że do kształtowania nowej sieci TEN nie można wykorzystywać jedynie danych historycznych, gdyż równie ważne są prognozy gospodarcze i społeczne. Strona polska uważa, że niezbędny jest udział państw członkowskich w definiowaniu wytycznych i kryteriów rewizji sieci TEN jeszcze przed opublikowaniem przez KE dokumentu legislacyjnego. Pogląd ten podzieliło wielu ministrów obecnych na posiedzeniu.

W drugiej części debaty minister Grabarczyk podzielił się z państwami członkowskimi polskimi doświadczeniami z zakresu realizacji projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jednocześnie podkreślił znaczenie funduszy unijnych dla realizacji projektów ważnych z punktu widzenia rozwoju regionalnego, a mniej atrakcyjnych dla partnerów prywatnych.

Po zakończeniu obrad minister Grabarczyk został zaproszony przez Prezydencję węgierską do udziału w konferencji prasowej. Obok polskiego ministra wzięli w niej udział: minister Pàl Völner (ze strony Prezydencji) oraz Siim Kallas (ze strony Komisji Europejskiej).
 
***

7 lutego br. podsekretarz stanu w MI Maciej Jankowski spotkał się z ministrami ds. transportu Grupy Wyszehradzkiej. Tematem spotkania była koordynacja stanowisk i projektów państw Grupy Wyszehradzkiej w sprawie rewizji sieci TEN-T. 


źródło: Ministerstwo Infrastruktury
www.mi.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej