więcej


Transport

Korytarz kolejowy Rotterdam - Warszawa... (10150)

2009-10-19

Drukuj

Dnia 15 października br. w siedzibie resortu odbyło się spotkanie dwustronne Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka i Ministra Transportu, Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej Holandii, Camiela Eurlingsa.

Rozmowy rozpoczęły się od wymiany stanowisk na temat utworzenia korytarza kolejowego Rotterdam - Warszawa. Strony były zgodne, że takie połączenie ma znaczenie strategiczne i będzie stanowić istotny element infrastruktury transportowej Unii Europejskiej. Umożliwi także połączenie Europy Zachodniej z Białorusią, Ukrainą oraz Dalekim Wschodem.

Podkreślono, że projekt korytarza wpisuje się w inicjatywę Komisji Europejskiej oraz polską politykę przedłużania szlaków komunikacyjnych w ramach Partnerstwa Wschodniego do krajów spoza UE. Zgodzono się że w perspektywie Partnerstwa Wschodniego będzie to jeden ważniejszych projektów europejskich. Minister C. Eurlings poinformował Ministra C. Grabarczyka, że uzyskał już poparcie Ministra do spraw Transportu Belgii dla tej inicjatywy.

Drugim, omówionym przez strony projektem była autostrada morska Gdańsk – Rotterdam. Z punktu widzenia strony polskiej, utworzenie takiego szlaku morskiego przyczyniłoby się do lepszego wykorzystania rozwijającej się infrastruktury naszych bałtyckich portów.

Strony postanowiły, że wypracują wspólną strategię do realizacji tych programów i przedstawią te koncepcje na konferencji na temat korytarzy transportowych, która odbędzie się w Rotterdamie, w maju 2010 r.

Obie strony opracowują studium, dotyczące możliwości utworzenia korytarza kolejowego. Zakończenie prac studialnych planowane jest na I kwartał 2010 r. Minister C. Grabarczyk poinformował stronę holenderską, że ustanowił polskiego Konsultanta projektu, którym jest Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa. Minister C. Eurlings powiedział, że liczy także na pomoc Koordynatora ze strony UE.

Wśród innych omawianych tematów znalazła się także współpraca polsko-holenderska w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Minister C. Grabarczyk określił doświadczenia holenderskie w zakresie brd. jako bardzo cenne. Nawiązał do kwietniowej wizyty w Polsce Prezydenta Holenderskiej Rady Bezpieczeństwa, prof. Pietera van Vollenhovena. Minister C. Eurlings zadeklarował ścisłą współpracę z resortem infrastruktury w zakresie problematyki bezpiecznego transportu.

Rozmawiano także na temat Białej Księgi w sprawie przyszłości transportu. - Nowe kraje członkowskie UE muszą nadrobić zaległości, aby nastąpiła spójność systemów transportowych. Musimy wybudować do 2012 r. 3000 km dróg i autostrad, ale to nie zaspokoi naszych potrzeb. Mam nadzieję, że UE uwzględni potrzeby nowych członków i skuteczność Partnerstwa Wschodniego – powiedział Minister C. Grabarczyk. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do stanowiska Polski w sprawie Białej Księgi –poinformował Minister C. Eurlings.

Strony ustaliły, że zostanie wypracowane nowe Memorandum of Understanding, zastępujące dotychczas obowiązujące, które określi perspektywy i rozszerzy zakres współpracy między Polską i Holandią w zakresie transportu na najbliższe lata.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury
www.mi.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej