więcej


Transport

Konferencja na temat przyszłości sieci transportowych w Europie (10079)

2010-06-07

Drukuj
Komisja Europejska wyjawi, w jaki sposób zamierza zreorganizować politykę w dziedzinie sieci transportowych w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku, na konferencji poświęconej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca w Saragossie. W zorganizowanej przy współpracy z hiszpańską prezydencją konferencji „Dni TEN-T 2010” udział wezmą przedstawiciele Komisji, posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz ministrowie i inni przedstawiciele wysokiej rangi z państw członkowskich.
Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Konferencja jest zasadniczym krokiem w procesie przeglądu polityki w dziedzinie TEN-T. Jej celem jest urzeczywistnienie wewnętrznego rynku, poprawa połączeń wschód-zachód i przyczynienie się do zapewnienia konkurencyjności Europy na arenie międzynarodowej i jej wzrostu gospodarczego.”

Podczas konferencji Komisja przedstawi najnowszy dokument roboczy dotyczący przeglądu metodologii planowania TEN-T. Dokument ten jest dalszym krokiem w procesie przeglądu polityki w dziedzinie TEN-T, który został zapoczątkowany w 2009 r. wraz z opublikowaniem zielonej księgi w sprawie transportu. Dokument zawiera wyniki szerokich konsultacji społecznych i ustalenia sześciu grup eksperckich. Zgodnie z wnioskami grup eksperckich Komisja proponuje dwuwarstwowe podejście w zakresie planowania, polegające na utworzeniu głównej sieci łączącej najważniejsze europejskie węzły transportowe i gęstszej rozległej sieci obejmującej mniejsze połączenia infrastrukturalne. Podejście to służyłoby jako szerszy punkt odniesienia dla planowania infrastruktury w państwach członkowskich. Propozycja ta zyskała szerokie poparcie zainteresowanych stron i państw członkowskich po jej wstępnej publikacji w zielonej księdze z 2009 r. Odpowiedzieć należy jeszcze na dalsze pytania, takie jak określenie głównych węzłów. W ramach Dni TEN-T Komisja zamierza prowadzić intensywniejszy dialog na ten temat z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami.

Podczas konferencji Komisja przedstawi również sprawozdanie z postępów z 2010 r., w którym ocenia się postępy w realizacji 30 priorytetowych projektów w ramach TEN-T. Jest to pierwsze sprawozdanie z postępów przygotowane w oparciu o nową bazę danych TENtec, będącą nowym internetowym interfejsem między Komisją a państwami członkowskimi umożliwiającym przekazywanie danych w czasie rzeczywistym. To nowe narzędzie przyczynia się do jeszcze większej przejrzystości w ocenie i nadzorowaniu postępów w zakresie TEN-T oraz w przyznawaniu środków finansowych. We wnioskach z tegorocznego sprawozdania stwierdzono, że mimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej możliwe było ukończenie niektórych kluczowych odcinków europejskiej sieci transportowej. Wskazano jednak również pewne wyzwania, które trzeba przezwyciężyć, by stworzyć sprawną sieć transportową.

Podczas konferencji zostaną nominowani trzej nowi europejscy koordynatorzy priorytetowych projektów w dziedzinie TEN-T. Wszyscy nominowani zajmowali wcześniej ważne pozycje w Europie i państwach członkowskich, a zatem znakomicie nadają się, by wspierać koordynację, która ma zasadnicze znaczenie dla współpracy między państwami członkowskimi podczas realizacji priorytetowych projektów. Były członek Komisji Péter Balázs po zakończeniu sprawowania funkcji ministra spraw zagranicznych Węgier zajmie pozycję europejskiego koordynatora ds. połączenia kolejowego Paryż-Budapeszt. Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox będzie odpowiedzialny za oś kolejową Berlin-Palermo, zaś były poseł do Parlamentu Europejskiego Gilles Savary za oś Ateny-Drezno.

W Saragossie oczekuje się ponadto podpisania protokołów ustaleń. Jeden z protokołów będzie dotyczyć szybkiej osi kolejowej w Europie południowo-zachodniej biegnącej przez Francję, Hiszpanię i Portugalię, w tym odcinek przez Pireneje, drugi osi kolejowej z Lyonu do granicy z Ukrainą, trzeci zaś protokół – projektu Rail Baltica zapewniającego połączenie z Warszawy do Helsinek. Protokoły ustaleń uwypuklą potrzebę współpracy politycznej w zakresie tych złożonych projektów infrastrukturalnych i będą wyrazem woli politycznej państw członkowskich, by w dalszym ciągu podążać tym torem.

W konferencji wezmą udział wysocy przedstawiciele Komisji, w tym wiceprzewodniczący Siim Kallas i komisarz Johannes Hahn, przedstawiciele wysokiego szczebla z państw członkowskich, w tym kilku ministrów i sekretarzy stanu, czołowi członkowie Komisji Transportu w Parlamencie Europejskim oraz ponad 500 przedstawicieli zainteresowanych stron.

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej