więcej


Transport

Konferencja (13288)

2011-09-26

Drukuj

– Idea Zielonych Korytarzy, stanowiąca nowe wyzwanie dla Europy, to przyjazna środowisku odpowiedź na potrzeby rozwoju skutecznego transportu intermodalnego – powiedział minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, reprezentujący polską prezydencję na konferencji "Zielone Korytarze. Działanie na rzecz multimodalnego, zrównoważonego systemu transportowego".

W spotkaniu odbywającym się w dniach 21-22 września w Szczecinie uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych i branżowych, a także posłowie Parlamentu Europejskiego. W konferencji biorą udział reprezentujący Komisję Europejską, zastępca dyrektora generalnego w DG MOVE Zoltan Kazatsaya, oraz Jean-Éric Paquet, dyrektor Dyrekcji B w DG MOVE.

W inauguracyjnym przemówieniu minister Grabarczyk podkreślił znaczenie nowych technologii w tworzeniu wielogałęziowej i zintegrowanej sieci transportowej w Europie. Jego zdaniem mogą one przyczynić się do obniżenia kosztów, podniesienia jakość usług, a także zminimalizowania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne. Minister wskazał na potrzebę ujednolicenia przez Unię Europejską systemów transportowych Europy Wschodniej i Zachodniejw taki sposób, aby mogły w pełni odzwierciedlać potrzeby transportowe 500 mln obywateli.

Minister zwrócił uwagę, iż w dobie globalnego kryzysu finansów publicznych, Polska znalazła sposób na pozyskiwanie środków na współfinansowanie inwestycji – emitowanie obligacji infrastrukturalnych przez KFD pozwala na kontynuowanie budowy autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic.

Z kolei Zoltan Kazatsay podkreślił, że zielone korytarze będą główną kwestią dla UE w najbliższej dekadzie, ponieważ mają one pomagać w osiągnięciu celów zawartych w Białej Księdze dot. polityki transportowej UE, do których zalicza się: bardziej wydajny i bezpieczny dla środowiska transport, bez ograniczania mobilności towarów i usług.

***

Koncepcja Zielonych Korytarzy po raz pierwszy pojawiła się w 2007 roku w komunikacie Komisji Europejskiej "Plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego". Ta idea zakłada wzajemne uzupełnianie się różnych gałęzi transportu kolejowego, drogowego, żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oraz żeglugi śródlądowej w taki sposób, aby usprawnić transport towarów na głównych ciągach komunikacyjnych w UE oraz zminimalizować negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne. Zielone Korytarze mają charakteryzować się zrównoważonymi rozwiązaniami logistycznymi z wykorzystaniem współmodalności (obejmującej wszystkie gałęzie transportu), efektywną zlokalizowaną infrastrukturą i punktami przeładunkowymi.

Przykładem takiego Zielonego Korytarza może być Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy w ciągu linii kolejowej E/C-E 59, drogi E65 oraz Odrzańskiej Drogi Wodnej, który to w oparciu o te trzy gałęzie transportu, uzupełniany przez transport morski, łączy północną i południową Europę. Został on zainicjowany przez regiony Polski i Szwecji, a obecnie współpraca ta obejmuje również regiony z Czech, Słowacji, Węgier oraz Chorwacji.

 

źródło: Ministerstwo Infrastruktury
www.mi.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej