więcej


Transport

Gdańsk aktywny rowerowo (9998)

2011-01-01

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Mijający właśnie 2010 rok obfitował w działania, które miały zachęcić gdańszczan do poruszania się po mieście na rowerach. Stojaki rowerowe, nowe ścieżki rowerowe, a także wydzielone pasy dla rowerów w centrum miasta – to tylko niektóre z udogodnień, które zyskali rowerzyści. Oprócz kontynuacji tych działań w przyszłym roku Gdańsk włączy się w realizację trzech całkiem nowych projektów rowerowych. 
Wzdłuż gdańskich ulic, ale również przy sklepach, szkołach i wszystkich wejściach na plażę od Sopotu do Parku Brzeźnieńskiego zainstalowanych zostało blisko tysiąc stojaków do parkowania rowerów. Stojaki pojawiły się w miejscach wskazanych przez mieszkańców, a akcja „Zamów stojak” będzie kontynuowana również w kolejnych latach.

Na kilkudziesięciu ulicach Gdańska wprowadzone zostały strefy „tempo 30”, a w Śródmieściu umożliwiono również jazdę rowerem pod prąd wytyczonymi dla rowerzystów kontrpasami. Przy drogach, na których prędkość ruchu samochodów nie została jeszcze ograniczona, zbudowano kolejne odcinki wydzielonych dróg dla rowerów realizowanych w ramach projektu Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013.

Dzięki współpracy organizacji rowerowej Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa (PSWE), partnerów biznesowych oraz zespołu projektowego CIVITAS Mimosa Plus przeprowadzono kampanię społeczną „RoweRowe Piątki” promującą dojazdy rowerem do pracy. Kampania była skierowana głównie do kobiet i w ciągu 3 tygodni września spowodowała wzrost liczby pań korzystających z roweru o 75%! Łączna liczba rowerzystów, którzy wzięli udział w kampanii, wyniosła ponad 5 tys.! Warto również wspomnieć o bezprecedensowym w skali kraju wydarzeniu, jakim był „Kongres Mobilności Aktywnej” i podpisanie „Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej”.

Gdańsk, Tczew i inne pomorskie samorządy jako pierwsze w Polsce dostrzegły szanse płynące z rozwoju systemu rowerowego i możemy śmiało powiedzieć, że zostały liderami w tej dziedzinie.

Idąc za ciosem, już w roku 2011 w województwie pomorskim rozpocznie się realizacja trzech kolejnych projektów rowerowych finansowanych z funduszy pozastrukturalnych Unii Europejskiej:

Pierwszy projekt, CentralMeetBike
, zakłada wykorzystanie doświadczeń Lipska i Drezna w rozwijaniu ruchu rowerowego. Niemieckie podejście systemowe, oparte przede wszystkim na działaniach informacyjno-promocyjnych, w miastach wschodniej części Niemiec, w zaledwie kilka lat doprowadziło do zwiększenia udziału ruchu rowerowego do kilkunastu procent. Gdańsk, którego przedstawiciele w roku 2009 podpisali Kartę Brukselską, zobowiązały się do osiągnięcia wskaźnika co najmniej 15% udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży do 2020 roku. Realizacja założeń Karty Brukselskiej przez Gdańsk w ramach tego projektu odbędzie się przy ścisłej współpracy z Tczewem. Projekt obejmuje oprócz Gdańska i Tczewa także miasta z Czech i Słowacji. Budżet projektu wynosi ponad 3 mln euro.

Warunkiem przystąpienia do projektu było przeprowadzenie certyfikacji polityki rowerowej, według sprawdzonej w ponad 140 miastach Europy, metody BYPAD. W oparciu o nią opracowano dwuletnie plany działań na rzecz poprawy systemu rowerowego obu pomorskich miast. Zakładają one, że kolejne elementy udogodnień w infrastrukturze rowerowej będą tworzone w oparciu o rzetelne badanie potrzeb, a codzienne korzystanie z roweru będzie odpowiednio promowane.

Projekt „Access by Cycling – multimodal”, obecnie w fazie zatwierdzania, koncentruje się na poprawie powiązań między ruchem rowerowym, a systemem komunikacji publicznej. Ważnym jego elementem będzie wdrożenie „planów podróży” w wybranych instytucjach sektora publicznego i w firmach prywatnych. Plany te pokażą co należy zrobić, by większa liczba osób rezygnowała z samochodu w codziennych dojazdach do pracy. Konsorcjum obejmuje miasta: Rostok, Gdańsk, Kalmar oraz organizacje skupione w ECF – Ogólnoniemiecki Klub Rowerowy (ADFC) oraz PSWE z Gdańska. Budżet projektu wynosi 1,4 mln euro.

Ostatni projekt dotyczy trasy rowerowej EuroVelo 13. Powstaje ona z inicjatywy Michaela Cramera, posła do Parlamentu Europejskiego. Po sukcesie, jakim okazała się trasa rowerowa prowadząca śladem dawnego muru berlińskiego, Michael Cramer opracował projekt budowy analogicznego szlaku wzdłuż przebiegu całej żelaznej kurtyny - od Morza Białego do granicy między Bułgarią a Grecją nad Morzem Czarnym. Michael Cramer miał możliwość przedstawienia koncepcji szlaku w maju bieżącego roku w czasie dorocznego zjazdu sprawozdawczego Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF) zorganizowanego w Tczewie.

Projekt ma za zadanie opracowanie szczegółowej koncepcji znakowania oraz systemu informowania turystów rowerowych o historii podziału Europy w latach 1945-1989. Jego budżet wynosi 120 tys. Euro. Na wybrzeżu gdańskim przebieg trasy zostanie zaprojektowany tak, by rowerzyści mogli dotrzeć do miejsc wiążących się z powstawaniem Solidarności i wkładem społeczeństwa Pomorza w obalenie systemu komunistycznego. W projekcie udział biorą jedynie członkowie ECF, a liderem międzynarodowego konsorcjum projektowego jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa (PSWE) z Gdańska.

Remigiusz Kitliński
Oficer Rowerowy Miasta Gdańska 


źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gdańsk, fot. www.sxc.hu
www.bip.gdansk.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej