więcej


Transport

Finansowanie taboru kolejowego w Europie (10147)

2009-10-26

Drukuj

Kolej powinna zostać „zwrócona” pasażerom - dostosowana do zróżnicowanych potrzeb usługobiorców poprzez elastyczne kształtowanie oferty cenowej, segmentowanie przewozów pasażerskich oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych ułatwiających dostęp do informacji i poszerzających kanały dystrybucji biletów – powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt.

Jednocześnie, podczas otwarcia Seminarium na temat finansowania taboru kolejowego w Europie Środkowo-Wschodniej wiceminister poinformował, że udział krajowych wydatków publicznych na transport kolejowy w PKB powinien być wyższy od aktualnego (0,25%) i w perspektywie Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r., który został przygotowany we współpracy z Komisją Europejską i przyjęty w ubiegłym roku przez Radę Ministrów, wynosić od 0,3 do 0,4%. Na projekty związane z modernizacją i zakupem taboru kolejowego do 2013 r. przewidziano ok. 4,6 mld zł.

Rząd popiera rozwój przemysłu taborowego w Polsce – stwierdził wiceminister J.Engelhardt. Podkreślił, że obecnie w Polsce działają zarówno uznani na świecie producenci taboru kolejowego oraz przedsiębiorstwa krajowe.

Seminarium zostało zorganizowane w Warszawie 20 października 2009 r. przez Stowarzyszenie Kolei Europejskich i Przedsiębiorstw Infrastrukturalnych (CER) oraz Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego (UNIFE). Jego celem jest analiza potrzeb inwestycyjnych dla taboru kolejowego na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej oraz określenie możliwych rozwiązań w kwestii powtarzającego się zjawiska niedoinwestowania kolei.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej