więcej


Transport

ELEKTROMOBILNOŚĆ - druga fala elektryfikacji transportu (20093)

2017-04-04

Drukuj
galeria

Fot. fotolia

Rozwój elektromobilności, czyli zwiększenie wykorzystania napędu i zasilania elektrycznego w transporcie drogowym, to trend globalny. Najsilniejsze gospodarki świata prowadzą badania, rozwijają produkcję oraz sprzedaż samochodów i autobusów elektrycznych. Informacje na temat rozwoju światowego rynku, a także wpływu elektromobilności na środowisko oraz system energetyczny w opracowaniu przygotowanym dla Koalicji Klimatycznej.

W materiale opracowanym przez Wojciecha Szymalskiego, prezesa Instytutu na rzecz Ekorozwoju, znajdziemy także opis polityki wybranych państw promujących u siebie elektromobilność, rekomendacje dla organizacji pozarządowych oraz komentarz do Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce "Energia do przyszłości" przyjętego przez rząd 16 marca 2017 r. - aktualny Plan jest dostępny na stronie Ministerstwa Energii.

Warto zauważyć zaznaczenie w samym dokumencie, że "Niniejszy dokument nie jest strategią rozwoju, programem lub dokumentem programowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju." (str. 9, przypis do tytułu rozdz. II). Ministerstwo Energii podkreśla jednak, iż Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce wraz z Krajowym Ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych stanowi podstawę dla toczących się obecnie w ME prac nad ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Z analizy planów polskiego rządu dotyczących promocji elektromobilności wynikają następujące zalecenia:

  • Nie należy zwlekać z działaniami na rzecz zmiany polskiego miksu energetycznego. Konieczne jest podkreślanie, że zmiana miksu jest niezbędna, jeśli elektromobilność ma przynieść wymierne korzyści dla ochrony klimatu. Dodatkowa energia dla samochodów elektrycznych powinna pochodzić z OZE.
  • System EU ETS powinien być skuteczny w redukcji emisji gazów cieplarnianych i promować przechodzenie na odnawialne źródła energii, ponieważ zmiana samochodów spalinowych na elektryczne będzie oznaczać przejście praktycznie całej emisji z sektora transportu na energetykę, czyli pod skrzydła systemu handlu emisjami.
  • Nie należy czekać z rozwijaniem w Polsce usług energetycznych związanych z zarządzaniem popytem na energię i wykorzystaniem samochodu elektrycznego w sieci elektroenergetycznej (np. tańszy prąd w nocy, droższy za dnia, rynek mocy uwzględniający preferencję dla magazynów energii, rynek energii chwilowej).
  • Elektromobilność może rozwiązać jedynie problemy z wykorzystaniem paliw płynnych w transporcie (import paliw do Polski, zanieczyszczenie powietrza, emisje gazów cieplarnianych). Natomiast nie wyeliminuje problemów przestrzennych związanych z wykorzystaniem pojazdów w miastach. W tym kontekście trzeba krytykować propozycje wprowadzenia preferencji dla parkowania samochodów elektrycznych, ich poruszania się po buspasach czy strefach zamkniętych dla ruchu pojazdów samochodowych.
  • Należy poprzeć propozycje zwiększonych opłat za rejestrację samochodów starych i niskiej jakości spalania paliwa oraz wprowadzenia stref niskiej emisji komunikacyjnej lub opłat zanieczyszczeniowych za wjazd do miasta.

Opracowanie "ELEKTROMOBILNOŚĆ - druga fala elektryfikacji transportu" jest dostępne tutaj.

Źródło: Koalicja Klimatyczna


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej