więcej


Transport

Debata o chaosie przestrzennym (20848)

Wojciech Szymalski
2019-06-17

Drukuj
galeria

Portal chronmyklimat.pl prowadził 14 czerwca 2019 roku transmisje on-line debaty na temat chaosu przestrzennego. Możesz ją wciąż oglądać na portalu.Debata jest wciąż dostępna pod linkiem: http://chronmyklimat.pl/debaty/planowanie_przestrzenne/transmisja_online

W debacie wzięli udział:

Wojciech Szymalski, prezes Fundacji InE - moderator

Agnieszka Nowak - działaczka stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Igor Zachariasz - prawnik, naukowiec związany Uczelnią Łazarskiego, będący współautorem raportu Finanse w Urbanizacji, były dyrektor Unii Metropolii Polskich,

Konrad Płochocki - dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Adam Kowalewski - ekspert wiodący debaty, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

Debata była realizowana jako część projektu Make Europe Sustainable for All, w którym zwracamy uwagę na wagę 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Cele ONZ a planowanie przestrzenne

System planowania przestrzennego jest jednym z niezbędnych narzędzi integracji polityk publicznych nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także regionalnym i krajowym. Sprawny system zapewnia efektywną realizację 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG), gdyż przyczynia się do zwiększenia dobrobytu przy minimalizacji negatywnych skutków niekontrolowanego rozwoju przestrzennego. Sprawny system planowania przestrzennego będzie bowiem m.in.:

  1. Przyczyniał się do zmniejszenia ubóstwa (cel 1 ONZ) i zmniejszenia nierówności społecznych (cel 10 ONZ), poprzez lepszą alokację środków finansowych w infrastrukturę publiczną oraz łatwiejszą realizację inwestycji w podstawowe dobro – mieszkania, które dzięki temu będą także bardziej dostępne dla mniej zamożnych obywateli.
  2. Przyczyniał się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska (cel 11, 12, 13 ONZ), w tym zanieczyszczenia powietrza, poprzez tworzenie bardziej efektywnych energetyczne struktur przestrzennych, m.in. ze względu na dostęp do efektywniejszej infrastruktury publicznej i minimalizację pokonywanych codziennie odległości czy zużywanej energii cieplnej.
  3. Zapewniał lepszy dostęp do czystej wody i dobrych warunków sanitarnych (cel 6 ONZ) oraz czystej i dostępnej energii (cel 7 ONZ), ponieważ infrastruktura publiczna w zakresie tych mediów będzie realizowana sprawniej i łatwiej.
  4. Poprawiał dostęp do dobrej edukacji (cel 4 ONZ) oraz zdrowia i jakości życia (cel 3 ONZ), ze względu na lepszą alokację zasobów także na usługi publiczne w zakresie edukacji i zdrowia oraz np. zieleni publicznej. Obecnie w wielu nowych obszarach mieszkaniowych infrastruktura publiczna tego typu jest niewystarczająca i intensywnie uzupełniana przez droższe (mniej dostępne) usługi prywatne.
  5. Usprawniał działalność szeregu instytucji (cel 16 ONZ), od samorządów lokalnych zaczynając, na instytucjach zapewniających infrastrukturę publiczną oraz ochronę środowiska na szczeblu krajowym kończąc. W wyniku tego wzrośnie zaufanie do prawa i instytucji je wdrażających.
  6. Zapewniał ochronę terenów cennych na lądzie i wodzie (cel 13 i 14 ONZ) wyznaczonych czy to na szczeblu krajowym, czy lokalnym, a przede wszystkim ochronę krajobrazu, w tym pozwoli skutecznie rozgraniczyć obszary zabudowy, od obszarów otwartych przeznaczonych na cele rolnicze i przyrodnicze.

 

Debata jest częścią projektu "Make Europe Sustainable for All"


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej