więcej


Transport

Czy ceny biletów lotniczych wzrosną? (17558)

2014-08-13

Drukuj
galeria

Fot. Fuzz, CC0 1.0

Zdaniem naukowców to jedyna szansa, by zmniejszyć wpływ lotnictwa na środowisko.

Wzrost liczby pasażerów w ruchu lotniczym zniweluje wysiłki zmierzające do zmniejszenia emisji CO2 w tym sektorze transportu. Żeby tego uniknąć, ceny biletów na samolot musiałyby wzrastać co najmniej o 1,4% rocznie, pokazują badania przeprowadzone przez University of Southampton. Tyle że obecny trend jest zupełnie inny: ceny taryf lotniczych spadają. Naukowcy z Southampton wskazują jednak, że proponowane obecnie środki zaradcze nie przyniosą efektu, jeśli popyt nie zostanie znacząco zredukowany. Profesor John Preston, współautor badań, powiedział: „Nie ma wątpliwości, że w najbliższych latach popyt na podróże lotnicze będzie rosnąć. W rezultacie udział lotnictwa cywilnego w emisji gazów cieplarnianych będzie coraz bardziej znaczący".

Autorzy nowego badania, które zostało opublikowane w czasopiśmie Atmospheric Environment, obliczyli, że aby osiągnąć poziom cen biletów konieczny do obniżenia popytu, sektor lotniczy powinien ponosić znacznie większe koszty związane z pozyskaniem uprawnień do emisji CO2. Linie lotnicze musiałyby wydawać na ten cel nawet 100 razy więcej środków, niż czynią to obecnie.

„Mówimy o wzroście cen biletów rzędu 1,4% rocznie”, powiedział współautor raportu Matt Grote. „W tej chwili kierunek zmian jest przeciwny. Między 1979 r. a 2012 r. cena biletów na połączenia krajowe spadała o 1,3% rocznie. Od 1990 r. opłaty za połączenia międzynarodowe spadały o 0,5% rocznie”. Badania sugerują również, że jakakolwiek próba zmniejszenia popytu napotka opór w branży lotniczej i we władzach krajowych. Mimo to, globalna regulacja, która doprowadzi do zdecydowanej redukcji emisji w tym sektorze, jest ich zdaniem pilnie potrzebna. „Niektóre środki zaradcze mogą być pozostawione w gestii lotnictwa", powiedział profesor Ian William, szef Centrum Kształtowania Środowiska na Uniwersytecie w Southampton. „Na przykład, przemysł nadal będzie dążyć do poprawy efektywności paliwowej, ponieważ spowoduje to zmniejszenie kosztów. Jednak inne niezbędne środki, takie jak zabezpieczenie umów międzynarodowych, ustalanie planów działania, przepisy i normy emisyjne wymagać będą uzgodnień na poziomie globalnym”.

Badania wskazują, że działająca przy ONZ Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego nie posiada prawnych środków do wprowadzania tego typów rozwiązań, opiera się bowiem przede wszystkim na dobrowolnej współpracy.

 

Tłumaczenie: Michał Olszewski
źródło: www.theguardian.com


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej