więcej


Transport

Nowe unijne przepisy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów (21425)

Wojciech Szymalski
2020-07-27

Drukuj
galeria

 

Poniżej prezentujemy przegląd zmian w przepisach UE, których celem jest usprawnienie sposobu, w jaki odpady z gospodarstw domowych są segregowane i zbierane do recyklingu. Podajemy także przykłady dobrych praktyk z państw członkowskich, w których przepisy te zostały już skutecznie wprowadzone.


W 2018 roku państwa członkowskie i instytucje UE przyjęły zestaw przepisów, których celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów w gospodarstwach domowych i zwiększenie poziomu recyklingu. Nowe przepisy są częścią czterech dyrektyw:

- dyrektywy w sprawie odpadów (Waste Framework Directive [WFD])

- dyrektywy w sprawie składowania odpadów (Landfill Directive [LD]),

- dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Packaging and Packaging Waste Directive [PPWD] oraz

- dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Single Use Plastic Directive [SUP]).  

Wszystkie państwa członkowskie powinny dokonać transpozycji przyjętych przepisów do prawa krajowego do lipca 2020 roku.

Wszystkie treści zaprezentowano w specjalnej broszurze.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, European Environmental Bureau


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej