więcej


Transport

Ciężarówki zapłacą za zanieczyszczanie (10019)

2010-10-25

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'15 października ministrowie transportu osiągnęli porozumienie w sprawie nowelizacji dyrektywy dotyczącej eurowiniety, która ustala system opłat za przejazd pobieranych od pojazdów ciężarowych. Dzięki zmianom ma powstawać mniej zanieczyszczeń i zatorów komunikacyjnych.
Nowelizacja pozwala państwom członkowskim na wprowadzenie „opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych”, za pośrednictwem której przewoźnicy będą musieli zwracać koszty zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia hałasem, które powodują ich pojazdy. Obecnie koszty te ponosi głównie pozostała część społeczeństwa. Nowe przepisy pozwolą państwom członkowskim tak kształtować opłaty pobierane za transport drogowy, by skuteczniej wprowadzać w życie zasadę „zanieczyszczający płaci”.

Nowa opłata za przejazd uzupełni już istniejącą opłatę infrastrukturalną, za pośrednictwem której odzyskiwane są koszty budowy i utrzymania dróg. Opłata infrastrukturalna może być także modyfikowana w taki sposób, by zmniejszać zatory komunikacyjne.

Kwoty opłat będą różne w zależności od klasy pojazdu, wielkości emisji, przejechanej odległości, miejsca i pory dnia. Zróżnicowanie opłat ma być zachętą do wybierania bardziej ekologicznych pojazdów i mniej używanych dróg, a zatem przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliwa i do walki ze zmianą klimatu.

Zakres dyrektywy w sprawie eurowiniety (czyli naklejki upoważniającej do korzystania z sieci dróg wielu państw członkowskich), który obecnie obejmuje tylko sieć transeuropejską, zostanie rozszerzony na wszystkie autostrady.

Nowelizację musi jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski.

źródło: © Wspólnoty Europejskie, fot. © Unia Europejska, 2010
www.consilium.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej