więcej


Transport

Bruksela: prezentacja innowacji w transporcie kołowym (10072)

2010-06-22

Drukuj
Niektóre z najbardziej innowacyjnych i najciekawszych finansowanych przez Unię projektów badawczych dotyczących transportu zostały zaprezentowane podczas konferencji „Transport Research Arena” (TRA) w Brukseli. Celem Komisji jest podsumowanie praktycznych korzyści, jakie badania unijne przynoszą strategii „Europa 2020” w zakresie poprawy jakości życia, głównej siły napędowej wzrostu gospodarczego oraz dobrych miejsc pracy.
„Transport Research Arena” to połączenie odbywającej się co dwa lata konferencji oraz wystawy dotyczącej przyszłości transportu naziemnego. Konferencja jest otwarta, w jej ramach organizowany jest specjalny press tour dla dziennikarzy.

TRA skupia naukowców, przedsiębiorców i osoby podejmujące decyzje polityczne związane z transportem drogowym i mobilnością w miastach. Na wystawie prezentowane są najnowsze osiągnięcia, a podczas konferencji dyskutuje się o przyszłości ekologicznego, inteligentnego, a jednocześnie bezpiecznego transportu.

Poniżej wymieniono kilka przykładów ciekawych projektów.

Projekt Hi-CEPS


Hi-CEPS ma na celu rozwój masowej produkcji niedrogich, przyjaznych użytkownikom pojazdów hybrydowych. Będą one dostępne na europejskim rynku w ciągu najbliższych kilku lat. Charakteryzować się będą m.in. nowatorskimi rozwiązaniami typowych problemów związanych z technologią hybrydową, np. zapewnienia działania klimatyzacji nawet po wyłączeniu silnika. Pojazdy te będą tanie, ujednolicone i przystosowane do alternatywnych paliw. Projekt jest koordynowany przez Centro Ricerche Fiat we Włoszech oraz 22 partnerów, w tym Fiata, Forda i PSA Peugeot-Citroën z 10 krajów europejskich.
Dofinansowanie z funduszy unijnych: 9,88 mln €
Więcej informacji: www.hi-ceps.eu

Program EBSF – Europejski Autobusowy System Przyszłości (European Bus System of the Future)

Europejski Autobusowy System Przyszłości ma na celu uatrakcyjnienie systemu autobusowego poprzez poprawę systemu magistrali miejskiej. Projekt udoskonala nowe, ekologiczne technologie, a także sprawia, że infrastruktura oraz działania są skuteczniejsze i bardziej atrakcyjne. Projekt jest koordynowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (UITP), które reprezentuje około 3100 różnych organizacji z 90 krajów na całym świecie. Sześć różnej wielkości miast europejskich będzie testować ulepszone wersje projektu: Bremerhaven, Budapeszt, Göteborg, Madryt, Rzym i Rouen.
Dofinansowanie z funduszy unijnych: 15,8 mln €
Więcej informacji na stronie: www.ebsf.eu

Program “Easy Way”

„EasyWay” ma na celu poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie zatłoczenia oraz wpływu na środowisko, a także promowanie dostępu usług na poziomie regionalnym oraz europejskim. Zamiast zmieniać infrastrukturę transportową EasyWay rozwija inteligentne technologie, które zapewniają podróżnym bieżące informacje i usługi zarządzania ruchem.
Dofinansowanie z funduszy unijnych: 100 mln €
Więcej informacji na stronie: www.easyway-its.eu

CIVITAS – lepszy, ekologiczny system transportu miejskiego

Inicjatywa CIVITAS pozwala miastom europejskim dzielić się własnymi doświadczeniami w realizacji ekologicznego i lepszego transportu miejskiego, a także przekazywać sobie informacje o innych, lepszych czy najbardziej udanych pomysłach. W sumie blisko 60 miast w całej Europie, od Tallina do Porto oraz od Cork do Bukaresztu, stanowi żywe laboratorium do rozwiązania problemów związanych z efektywnością energetyczną, polityką transportu, bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz paliwami alternatywnymi i środowiskiem.
Dofinansowanie z funduszy unijnych: 180 mln €
Więcej informacji na stronie: www.civitas.eu

Program ROADIDEA

ROADIDEA (Plan działań na rzecz radykalnych innowacji w europejskich usługach transportowych) będzie tworzyć aplikacje, które połączą dane pogodowe i ruch drogowy, aby ułatwić użytkownikom planowanie tras i reagowanie na niespodziewane wydarzenia, takie jak korki lub wypadki. Pierwszy z wniosków opracowanych w ramach tego projektu, dostępny już w Holandii, pozwala kierowcom sprawdzić pogodę zarówno w miejscu przeznaczenia i na trasie, jak również warunki ruchu drogowego.
Uczestnikami i partnerami projektu jest14 organizacji z 9 państw europejskich: Belgii, Chorwacji, Niemiec, Finlandii, Włoch, Węgier, Holandii, ze Słowenii oraz Szwecji. Komisja Europejska zasila projekt kwotą 3,35 mln € w ramach siódmego programu naprawczego.
Więcej informacji na stronie: www.roadidea.eu

Program EURIDICE

Naukowcy pracujący nad projektem EURIDICE (europejskiego, interdyscyplinarnego projektu badawczego na rzecz inteligentnego transportu oraz efektywnej, bezpiecznej i ekologicznej) zajmują się projektem wspólnego systemu obejmującego transport samochodowy, kolejowy oraz morski. Nowy system ma być połączony z firmami przewozowymi oraz instytucjami zbierającymi dane.
Urządzenia zainstalowane w pojazdach będą wymieniać dane z urządzeniami zainstalowanymi w biurach firm logistycznych lub urzędach celnych, co umożliwi, m.in. zapewnienie szybszej obsługi towaru. Dzięki temu jeśli samochód transportujący świeże ryby będzie miał problemy z chłodzeniem, firma może wysłać inny samochód, przeładować towar i zapobiec zepsuciu się ryb.
Trzyletni projekt uruchomiono w 2008 roku. Jest wynikiem działań konsorcjum włoskiej firmy z branży IT i 22 partnerów z 9 krajów – z Austrii, Niemiec, Grecji, Finlandii, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii i Słowenii. Komisja Europejska, poprzez siódmy program badawczy, zapewniła projektowi 8,25 mln €.
Dalsze informacje na stronie: www.euridice-project.eu

Fakty i dane na temat europejskich funduszy na rzecz badań nad transportem


W latach 2007-2013 w ramach siódmego programu ramowego Unia przeznaczyła ponad 4 mld € na finansowanie badań z dziedziny transportu i aeronautyki. Głównym celem jest opracowanie bezpieczniejszych, inteligentniejszych i bardziej ekologicznych systemów transportowych w Europie, które będą szanowały środowisko naturalne oraz wzmocnią konkurencyjność europejskiego przemysłu na światowych rynkach.

Do tej pory wybranych zostało 134 projektów badawczych, które będą finansowane z programu. Koncentrują się one na rozwoju ekologicznych i wydajnych silników oraz układów napędowych, ograniczających wpływ transportu na zmiany klimatyczne, na transporcie regionalnym i krajowym, bezpiecznych pojazdach ekologicznych, a także na rozbudowie i utrzymaniu infrastruktury. Na ten cel łącznie przeznaczono około 414 mln € ze środków unijnych.

źródło:© Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej