więcej


Transport

Branża lotnicza wzywa do utworzenia zielonego planu dla lotnictwa (10024)

2010-10-11

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Wszyscy zainteresowani rozwojem branży lotniczej, w tym producenci samolotów, linie lotnicze, lotniska oraz służby pomocnicze, wystosowali wspólny apel do rządów państw unijnych o zgodę na utworzenie podczas grudniowej konferencji w Cancun światowego planu dotyczącego redukcji emisji pochodzących z lotnictwa.
Lotnictwo to jedyny przemysł, który do tej pory przedstawił swoje plany ekologicznych działań. Głównymi celami są: poprawa wydajności spalania paliwa o 1,5% rocznie do 2020 roku, osiągnięcie zeroemisyjnego wzrostu dla sektora począwszy od 2020 roku oraz redukcja emisji o 50% do roku 2050 w stosunku do roku 2005. Obszary, które mają największy potencjał redukcji emisji, to nowe technologie, udoskonalone zarządzanie ruchem lotniczym oraz wykorzystanie zrównoważonych biopaliw.

Apel międzynarodowego przemysłu lotniczego i kosmicznego został wystosowany podczas walnego zgromadzenia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Przedstawiciele branży niepokoją się, że niespójny system przepisów spowoduje podniesienie kosztów ich wdrożenia, a to wpłynie na pogorszenie się stanu całego przemysłu. Uważają oni ponadto, że dyskusje na temat wdrożenia odpowiednich globalnych ram prawnych powinno się przeprowadzać na forum specjalnej organizacji ONZ, kodyfikującej zasady i techniki międzynarodowej nawigacji powietrznej.

„ICAO musi stanąć na wysokości zadania i wdrożyć globalny plan dotyczący emisji lotniczych” – na kilka miesięcy przed rozpoczęciem konferencji w Cancun powiedział François Gayet, generalny sekretarz europejskiego stowarzyszenia przemysłu lotniczego i kosmicznego ASD.

Wiadomość dla Cancun

We wrześniu przedstawiciele światowego przemysłu lotniczego zebrali się w Genewie na piątym szczycie lotniczo-środowiskowym, w celu nakłonienia zarządu ICAO do „podjęcia zdecydowanych kroków” i wyrażenia zgody na wdrożenie globalnych przepisów dotyczących emisji pochodzących z lotnictwa.

Opublikowany 17 września komunikat ze szczytu koncentruje się na problemie przekonania państw zaangażowanych w negocjacje klimatyczne – „do poparcia przemysłu dążącego do redukcji emisji i ustalenia niezbędnych przepisów dla jej realizacji”. Taka sama wiadomość została przekazana rządom państw unijnych w październiku 2009 roku przed grudniową konferencją w Kopenhadze, po rozmowach na temat globalnej perspektywy podejścia do emisji lotniczych.

Przemysł skupia się na zwiększeniu wydajności silników, powstrzymaniu oraz zmniejszeniu emisji CO2, ale podkreśla jednocześnie, że realizacja tych celów „jest zależna od rządowych dotacji na rzecz badań technologicznych, technologicznego rozwoju, komercyjnego wykorzystania alternatywnych, niskoemisyjnych paliw oraz rozwoju nowoczesnego lotnictwa i infrastruktury lotniczej”.

Według autorów apelu najlepszym sposobem na obniżenie emisji CO2 są inwestycje w nową flotę samolotów, jednak przemysł obawia się, że takie posunięcie jest niemożliwe ze względu na kosztowne zmiany przepisów lotniczych, w tym wysokości podatków, opłat oraz wskaźników ekonomicznych”.

Z tego względu branża lotnicza apeluje o uchwalenie przepisów, które będą „oszczędnościowe pod względem kosztów oraz globalnie skoordynowane przez ICAO, a także będą zapewniać dostęp do rynków węglowych”.

źródło: EurActiv, fot. www.sxc.hu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej