więcej


Transport

Biopaliwa nie tak ekologiczne, jak powszechnie sądzono? (10008)

2010-11-18

Drukuj
Według Unii Europejskiej biopaliwa to napęd przyszłości dla środków transportu i jeden ze skutecznych sposobów w walce ze zmianami klimatycznymi. Redukcja emisji CO2 w transporcie jest obecnie jednym z największych wyzwań. Z kolei ostatni raport kilku organizacji ekologicznych twierdzi zupełnie co innego – wzrost zużycia biopaliw spowoduje większą degradację środowiska, niż dalsze korzystanie z paliw kopalnych. 
8 listopada w Brukseli opublikowano raport, będący efektem współpracy kilku organizacji pozarządowych. Głosi on, że zwiększenie zużycia biopaliw w transporcie do 10% w 2020 roku wpłynie niekorzystnie na klimat, wpływ ten może być większy nawet o 167% niż przy użyciu paliw kopalnych.

Dokument opracowano na podstawie danych z 23 krajów Unii. Polska, która do tej pory nie dostarczyła Komisji Europejskiej swojego planu rozwoju energii ze źródeł odnawialnych, nie znalazła się na tej liście. Jednak ostatnie prognozy Greenpeace przewidują, że w najbliższej dekadzie rola biopaliw w naszym kraju znacznie wzrośnie. Narodowy Cel Wskaźnikowy Polski osiągnięcia poziomu 5,75% udziału paliw odnawialnych w transporcie w 2010 roku już został osiągnięty. 

Winny jest mechanizm produkcji i transportu biopaliw, który jest odpowiedzialny za emisje dużych ilości CO2 do atmosfery. Produkcja wymaga upraw roślin wysokoenergetycznych, które siane są kosztem upraw tradycyjnych, dla celów spożywczych. Może to wpłynąć na wzrost cen żywności i zubożenie różnorodności biologicznej. Czynniki te sprawiają, pomimo że podczas samego spalania biopaliw emisja jest niska, iż w porównaniu z dieslem czy benzyną, paliwa ekologiczne bardziej wpływają na degradację środowiska.

Autorzy raportu podają, że jeśli biopaliwa mają stać się w przyszłości główną siłą napędową transportu, to na uprawy energetyczne na całym świecie trzeba przeznaczyć 4,1-6,9 mln ha. Stanie się to kosztem powierzchni lasów, od istnienia których jest uzależnione przetrwanie setek milionów ludzi. Zmiany te uderzą najmocniej w najuboższych. Deforestacja spowoduje emisję gazów cieplarnianych o dodatkowe 27-56 mln ton rocznie. "To tyle, ile wyemitowałoby na europejskich drogach 12-26 mln dodatkowych samochodów do roku 2020" – czytamy w raporcie.

"Skala szkód, jakie europejskie kraje spowodują realizacją swoich planów dotyczących biopaliw, jest teraz znana – lasy i przyroda będą niszczone w zastraszający sposób, by dostarczyć paliwa dla naszych samochodów" – uważa Adrian Bebb, członek Friends of the Earth Europe. "Plany UE stanowią zagrożenie dla milionów ludzi i narażają na szwank bezpieczeństwo żywnościowe Afryki" – dodaje Laura Sullivan z ActionAid.

Obecnie najpowszechniej stosuje się biopaliwa I generacji, pochodzące z produktów spożywczych i biogazu powstającego w procesie fermentacji. Kolejne generacje – II, III i IV –cechują się dużo wyższą efektywnością energetyczną i niższą emisją CO2, lecz są wciąż na etapie badań. Jednocześnie ich cena jest znacznie większa.

Według Ryszarda Gajewskiego, prezesa Zarządu Polskiej Izby Biomasy, obecne przeszkody w wykorzystaniu biokomponentów to „słaba i niestabilna polityka państwa w tym zakresie, brak jasnych kierunków rozwoju OZE oraz bariery administracyjne i słaba wiedza społeczeństwa na temat możliwości wykorzystywania OZE”.

Komisja zamierza wprowadzić długoterminową strategię rozwoju biopaliw, tak aby już w 2020 roku ta technologia przy swoim wysokim zaawansowaniu będzie konkurencyjna cenowo w stosunku do paliw tradycyjnych. Ma to przygotować sektor transportu do całkowitego przejścia na paliwa alternatywne do 2050 roku. KE wskazuje również na przesadzone szacunki zawarte w raporcie – według jej założeń na potrzeby produkcji biopaliw zostanie zajęte od 2 do 5 mln ha i to tylko w granicach Unii. Należy tu zaznaczyć, że sama Polska posiada 2 mln ha nieużytków.
 
***
 
Do końca tego roku mają zostać zakończone prace nad raportem Komisji w sprawie skutków środowiskowych rozwoju biopaliw w Europie.

OB., ChronmyKlimat.pl

na podstawie: www.naukawpolsce.pl, www.agronews.com.pl

 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej