więcej


Transport

Biała Księga Mobilności zaprezentowana na Kongresie Transportu Publicznego (17855)

2014-11-13

Drukuj
galeria

30 października, podczas Kongresu Transportu Publicznego w Bydgoszczy zaprezentowano Białą Księgę Mobilności – dokument mający stanowić punkt wyjścia do ogólnokrajowej dyskusji na temat zmian, jakie zachodzą w sferze mobilności i transportu publicznego.

Biała Księga Mobilności powstała dzięki staraniom członków Stowarzyszenia Transportu Publicznego oraz osób przez nie zaproszonych do stworzenia tego opracowania. Celem Stowarzyszenia jest promowanie nowoczesnego, ekologicznego i przyjaznego pasażerom transportu, a powstanie Księgi ma ukazać decydentom różnego szczebla, jak wiele zmian zachodzi w nawykach transportowych Polaków.

Ku rozwojowi transportu publicznego

„Oddajemy do Państwa rąk Białą Księgę Mobilności. Dokument ten – mamy taką nadzieję – powinien stać się podstawą szerszej dyskusji na temat funkcjonowania aglomeracji miejskich i planowania inwestycji miejskich. Autorzy Białej Księgi pokazali wątki historyczne rozwoju transportu publicznego w Polsce, jak również spróbowali zarysować perspektywy rozwoju. Z lektury białej księgi doskonale widać różne podejścia do tej problematyki w poszczególnych aglomeracjach” – pisze we wstępie do BKM Leszek Ruta, prezes Stowarzyszenia Transportu Publicznego.

O prawidłowym funkcjonowaniu infrastruktury transportowej

„Mobilność jest zjawiskiem złożonym i wzajemnie wobec siebie komplementarnym. I właśnie o tej komplementarności traktuje niniejsze opracowanie. Celem autorów nie jest jedynie wytykanie wieloletnich zaniedbań w infrastrukturze transportowej, ale pokazanie, jak można wykorzystać dostępne środki w sposób, który zachęci Polaków do korzystania z transportu publicznego. […] W Białej Księdze Mobilności staraliśmy się podjąć tematy, które w dokumentach strategicznych są obecne śladowo lub w ogóle ich nie ma. Mowa tu choćby o sprawnych skomunikowaniach, wdrażaniu zintegrowanej taryfy pomiędzy różnymi podsystemami transportu zbiorowego czy traktowaniu pieszych i rowerzystów jako pełnoprawnych użytkowników infrastruktury transportowej” – pisze w BKM Łukasz Malinowski, jeden z autorów Księgi oraz dyrektor ds. wydawniczych w ZDG TOR.

Dokument sprzyjający dyskusji

Michał Beim, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, podkreśla, że Biała Księga Mobilności stanowi istotny wkład do debaty publicznej o kształcie transportu w polskich aglomeracjach. BKM wyróżnia systemowe podejście – zagadnienie mobilności zostało ujęte w kontekście polityk rozwoju lokalnego i regionalnego. „Biała Księga Mobilności przedstawia dobór narzędzi z zakresu inżynierii ruchu, rozwiązań technicznych, instrumentów prawnych, które mają służyć realizacji celów polityki transportowej. Należy pamiętać, iż mimo szerokiego spojrzenia na problem, nie jest to kompendium miejskiej mobilności, ale zaproszenie Czytelnika do dyskusji o poruszonych problemach oraz wezwanie do dalszego pogłębiania wiedzy” – oświadcza Beim.

Z treścią Białej Księgi Mobilności można zapoznać się tutaj.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej