więcej


Transport

W jaki sposób nowa wspólna polityka rolna (WPR) może wspierać walkę ze zmianami klimatu? (21596)

2020-11-27

Drukuj
galeria

Opublikowana przez europejskie organizacje pozarządowe informacja w ramach projektu UNIFY CONSORTIUM, podkreśla znaczenie przyjaznej dla klimatu wspólnej polityki rolnej, która ma zapewnić, by sektor rolnictwa przyczyniał się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i zobowiązań UE wynikających z Porozumienia Paryskiego. Dokument ten, który ukazał się w trakcie negocjacji trójstronnych między Komisją Europejską, Parlamentem i Radą, zawiera ocenę słabości obecnej WPR i wyjaśnia, co musi się stać, aby nowa reforma WPR przyczyniła się do realizacji ambicji klimatycznych UE.

W dokumencie stwierdzono, że działania na rzecz klimatu w ramach obecnej WPR nie spełniły oczekiwań UE w zakresie łagodzenia zmian klimatu. Główne przyczyny tego stanu to brak zachęt dla stosowania metod upraw przyjaznych dla klimatu oraz brak jakichkolwiek przepisów wykraczających poza obecne prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska.

Obecnie negocjowana nowa reforma WPR grozi powtórzeniem tego co było do tej pory i podważa wszelkie działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu klimatycznego, o ile nie zostaną wprowadzone gruntowne zmiany. Proponuje się zawarcie ambitnych, wymiernych i opartych na nauce standardów i celów środowiskowych oraz wyodrębnienie co najmniej 40% budżetu na rzecz działań związanych z klimatem, aby dostosować WPR do celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Po zbyt długim trwaniu przy zasadach opracowanych przez swoich poprzedników, Komisja, a zwłaszcza wiceprzewodniczący Timmermans, podejmuje w ostatniej chwili próbę dostosowania WPR do wymogów Europejskiego Zielonego Ładu. Uwagi zarówno Rady ds. Rolnictwa, jak i Parlamentu Europejskiego, choć zawierają drobne poprawki w stosunku do pierwotnego wniosku w kilku kwestiach, z pewnością nie są wystarczające aby osiągnąć założony cel.

W związku z tym rozmowy trójstronne w sprawie nowej WPR muszą mieć inny charakter, ponieważ sam kompromis między istniejącymi stanowiskami nie przyniesie wymaganych rezultatów. Celem musi być usunięcie niespójności między nową WPR a Europejskim Zielonym Ładem. Przedłużenie obecnej WPR o kolejne 2 lata daje instytucjom UE wystarczająco dużo czasu, aby to osiągnąć.

Dyrektor Climate Action Network (CAN) Europe, Wendel Trio, powiedział: „Przywódcy UE muszą przyznać, że jeśli następna WPR nie będzie zawierać odpowiednich środków służących rozwiązaniu kryzysu klimatycznego i różnorodności biologicznej, to oznaczać to będzie koniec Europejskiego Zielonego Ładu. Osiągnięcie przyjaznej dla klimatu WPR musi być teraz priorytetem wszystkich Europejczyków ".

Tobias Reichert, lider Germanwatch‘s World Food, Land Use and Trade Team, powiedział: „Niezbędne jest, aby UE poważnie potraktowała swoje zobowiązanie do wykorzystania 40% budżetu WPR na działania w dziedzinie klimatu. Eko- modele rolnictwa muszą zachęcać do bardziej zrównoważonej hodowli zwierząt, aby przeciwdziałać  emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w UE.

Cyrielle Denhartigh, odpowiedzialna za rolnictwo i żywność w Réseau Action Climat France, powiedziała: „W obliczu kryzysu klimatycznego nie możemy wybrać zwykłego modelu rolnictwa. Pieniądze publiczne z WPR muszą zostać przeniesione na prawdziwie zrównoważone  eko modele: rolnictwo ekologiczne, rolno-leśne, rośliny strączkowe, zrównoważoną hodowlę zwierząt itp. "

David Howell z SEO / BirdLife (Hiszpania) powiedział: „Wiarygodność działań UE w dziedzinie klimatu jest tak mocna, jak jej polityki wspierające, a WPR jest tego dowodem. Konieczne są skuteczniejsze sposoby, jeśli tradycyjnie najbardziej kosztowna polityka UE ma odegrać kluczową rolę w osiąganiu celów UE w zakresie działań na rzecz klimatu do 2030 r. W rozmowach trójstronnych potrzebne jest coś bezprecedensowego, aby poprawić obecnie słabe osiągnięcia WPR w zakresie zmian klimatu; w przeciwnym razie Komisja będzie musiała przedstawić nowe propozycje.

Dan Belusa z Danish 92 Coalition powiedział: „Niezależnie od tego, co stanie się z obecną propozycją WPR, musi ona zawierać zarówno ambitne, wymierne cele redukcji emisji na poziomie UE, jak i surowe standardy dotyczące działań na poziomie poszczególnych gospodarstw. Tylko biorąc pod uwagę oba elementy takie jak cele i sankcje, WPR będzie mogła przyczynić się do spełnienia przez UE celów paryskich ".


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej