więcej


Transport

UE zabiega o rozwój rynku samochodów przyjaznych dla środowiska (10089)

2010-04-29

Drukuj
Aby zwiększyć produkcję samochodów elektrycznych, Komisja ogłosiła w dniu 28 kwietnia br. plan w zakresie wspierania rozwoju w całej Europie sieci ogólnodostępnych stacji ładowania na wysokie napięcie. Do 2011 r. zamierza również opracować dla tych stacji europejskie normy bezpieczeństwa i wymogi techniczne.
Plan ten1 jest częścią nowej, szeroko zakrojonej strategii na rzecz zwiększenia produkcji samochodów ekologicznych, uznawanej za klucz do rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i uniezależnienia się od dostaw ropy. Strategia obejmuje pojazdy o niskim zużyciu paliwa, samochody elektryczne, a także pojazdy na gaz ziemny, biopaliwa i wodór.

Komisarz ds. przemysłu Antonio Tajani podkreślił, że dla przemysłu samochodowego jest to przełomowy moment, decydujący z punktu widzenia rozwoju w przyszłości. Oznajmił też, że w strategii znaleziono złoty środek pomiędzy konkurencyjnością na planie gospodarczym a celami w zakresie ochrony środowiska.

Świat stoi dziś u progu prawdziwej rewolucji motoryzacyjnej - w nadchodzących latach globalny popyt na ekoauta najprawdopodobniej będzie gwałtownie rosnąć. Tendencja ta jest reakcją na obawy o wpływ tradycyjnych samochodów na globalne ocieplenie, na wyczerpywanie się złóż ropy na świecie, a w UE i niektórych innych regionach uprzemysłowionych także na problemy wynikające z zależności od dostaw ropy z zagranicy.

Rosnący popyt na ekologiczne, wydajne samochody to ogromna szansa dla przemysłu samochodowego, który wychodzi teraz z najgorszego kryzysu od dziesięcioleci. Zarówno politycy, jak i eksperci z branży są jednak zgodni co do tego, że jeśli zabraknie spójnego stanowiska i ścisłej koordynacji, transport ekologiczny w Europie może mieć na starcie spore trudności.

Samochody elektryczne odgrywają tak ważną rolę w tej strategii, ponieważ UE już wprowadziła normy dla innego rodzaju pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Dzięki nowinkom technologicznym, takim jak baterie, które pozostają załadowane na dłużej, samochody elektryczne zyskały ponadto w ostatnim czasie na atrakcyjności w oczach konsumentów - być może zapewni im to nawet przewagę rynkową nad innymi ekoautami.

Kilka krajów UE, w tym Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia i Dania, realizuje na dużą skalę wizję transportu elektrycznego, zachęcając konsumentów do kupna samochodów elektrycznych ulgami podatkowymi i premiami. Potencjalni nabywcy mogliby jednak łatwo zniechęcić się do tej idei, gdyby na przykład zabrakło standardowych wtyczek i gniazdek do ładowania, jednakowych w całej Europie.

Transport odpowiada za około jedną czwartą emisji dwutlenku węgla (CO2) w Europie. W ubiegłym roku w UE popyt na samochody z najniższymi emisjami CO2 wzrósł aż o 59 proc. - jest to jak dotąd największy wzrost w tej branży.

Przypisy:
1. Więcej informacji dostępnych jest na stronie
www.ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/energy-efficient/index_en.htm

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.ec.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej